Fredag 23 oktober 2020

Västerbottningen

Om Sveriges välfärd ska kunna utvecklas måste vi återinföra arbetslinjen, skriver moderaten Nicklas Sandström, oppositionsråd. Foto: ARKIVBILD

Återinför arbetslinjen för mer välfärd

Insändare · Published okt 15, 2020 at 01:15

Redan innan coronakrisen slog till hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Då går det fråga sig hur vi ska klara av att finansiera vår gemensamma välfärd, särskilt för de som behöver den som mest? Nu ser vi att arbetslösheten ökar och tilltron till samhällskontraktet avtar i takt med den ökade gängkriminaliteten. Sverige behöver ett strategibyte på många områden.

Om välfärden ska kunna finansieras måste arbetslösheten minska. Det största problemet på svensk arbetsmarknad är att det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete. Ibland lönar det sig inte alls. Det beror på att både bidragen och skatterna på låga inkomster är höga. De skattesänkningar som Moderaterna föreslår gör det mer lönsamt att ta ett arbete och att jobba fler timmar. Vi föreslår utöver det ett bidragstak som säkerställer att det alltid är mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag.

Vår välfärd byggs av alla som varje dag går till jobbet och av företagare som vågar satsa i Sverige. Det är det som driver tillväxten, ingenting annat och utan tillväxt och fler arbetade timmar i ekonomin kommer det finnas mindre pengar till rättsväsende, skola, vård och omsorg. Om Sveriges välfärd ska kunna utvecklas måste vi återinföra arbetslinjen, bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är även fullt rimligt att nyanlända måste kvalificera sig för svenska bidrag i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare för att stärka drivkraften till integration och jobb.

Till skillnad från regeringen med stödpartier föreslår Moderaterna permanenta satsningar istället för tillfälliga satsningar till alla kommuner och regionerna. För sjukvården i länet betyder det 300 miljoner kronor mer för nästa år. Året därpå föreslår vi 2,5 miljarder mer än regeringen till sjukvården. Det är välbehövliga satsningar för regionens hård anstränga sjukvård. Inte minst för att hantera länets vårdskuld som vuxit till sig ytterligare på grund av coronapandemin. I augusti väntande över 6353 patienter på att få sin operation/åtgärd. Vårdgarantin uppfylls endast till 42 procent.

Sverige och Region Västerbotten behöver ett strategibyte som prioriterar arbetslinjen och möjliggör kraftfulla satsningar på välfärden.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Fler entreprenörer behövs i pandemins spår

Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

Hur förberedd är sjukvården inför den nya batterifabriken

Hur ser sjukvårdsplaneringen i Skellefteå ut inför etableringen av Northvolt batterifabrik? Det förväntas en ökning av minst 5000 nya människor i Skellefteåområdet till 2025 och...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.