Söndag 24 mars 2019

Västerbottningen

De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. Foto: Foto: Camilla Veide

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare · Published mar 14, 2019 at 01:15

De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är det av högsta prioritet. 

Det ska vara möjligt att bo, verka och leva i hela landet. Att öka insatserna för att förbättra dessa förutsättningar engagerar inte bara oss socialdemokrater från landets norra delar, utan hela vårt parti. Vi vet att en politik som tar vara på utvecklingen i alla landsdelar också stärker hela landet.

Men det är likaså en fråga om samhällskontrakt och tillit. När medborgare upplever att välfärd och service inte är rättvis minskar förtroendet för vårt gemensamma samhälle och i förlängningen för demokratin. Vi ser i omvärlden hur den utvecklingen ger näring åt populister och auktoritära ledare.

Även i Sverige finns problemen. Det handlar om allt ifrån stora brister i postutdelning, vägunderhåll och mobiltäckning, till polisnärvaro, jobb och utbildning, och kommunernas ekonomi. Vi kan inte acceptera en ordning där människor inte får samma chanser.

Den saken var därför något som den förra socialdemokratiskt ledda regeringen genast tog sig an. Under tidigare år hade trenden varit att landets välfärd fått stå tillbaka för skattesänkningar. Polisen hade inte fått de resurser de behövde. Myndigheter och statliga jobb hade dragit sig undan övriga landet och samlats i Stockholm. Arbetsmarknader utanför storstäderna hade nonchalerats.

Att vända den utvecklingen är ingenting som kan överlåtas åt marknaden utan kräver en stadig och målmedveten politik. Omedelbart togs därför en rad betydelsefulla initiativ av Stefan Löfvens regering. En landsbygdskommitté tillsattes som kom fram till ett brett program för näringslivsutveckling och service i hela landet, vilket nu är i full gång. Återlokalisering av statliga jobb och en etablering av statliga servicekontor i hela landet inleddes. Polisen fick ökat anslag och fler studenter. Antalet utbildningsplatser för att klara kompetensförsörjningen i hela landet expanderades kraftigt. Ambitionerna skruvades upp ordentligt för vägar och järnväg i hela landet. Över 40 miljarder kronor satsades under mandatperioden på att stärka välfärden i våra kommuner och landsting.

Men förändring uppnås inte på några få år, utan är ett långsiktigt åtagande. Under den nuvarande mandatperioden är energin, viljan och målmedvetenheten fortfarande densamma. Däremot är förutsättningarna för arbetet annorlunda. Även om vi har en ny s-ledd regering på plats som är hängiven detta uppdrag, är det under 2019 en M-KD-(SD)-budget som sätter ramarna. Den budgeten innebär ett rejält bakslag. Ett tydligt exempel på det är de katastrofala neddragningarna på Arbetsförmedlingen.

Trots det ska vi göra allt vad vi kan för att både lindra effekterna av M-KD-(SD)-budgeten, och för att komma upp i tempo igen. Med en ny socialdemokratiskt ledd regering och januariavtalet på plats finns förutsättningar för att vrida kompassen rätt och kunna ta viktiga steg i arbetet med att hålla ihop landet.

Helén Pettersson (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Isak Från (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Åsa Karlsson (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Samarbete är ett måste för att möta vårdkrisen

Om en vecka samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Vårdföretagarna är självklart på plats för att möta ombuden från Västerbotten och diskutera hur samhällsutmaningarna...

Svaret blev – fortsatt tätortssatsning!

I VK den 12/2 publicerades ett debattinlägg från tre ledande socialdemokrater med Hans Lindberg i spetsen med rubriken ”Hållbar tillväxt nödvändig i ett snabbt växande Umeå”. Av...

Folkrörelserna är kittet som marknadsför landsbygden

Landsbygdsutveckling, Hela Sverige ska leva, En levande landsbygd……ja visst känns det igen. Otaliga böcker och skrifter ges ut och vi kan läsa förklaringar till varför vi har...

En folklig vrede börjar växa fram

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Sexualbrott ska prioriteras!

Det finns en rad brister i utredningen av våldtäkter och andra sexualbrott. I den nyligen publicerade tillsynsrapporten från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten slås det fast...

Lovande befolkningssiffror

De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...