Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Barnens utsatthet har ökat i pandemins spår

Insändare · Published maj 27, 2021 at 01:15

Vi har i drygt ett år levt med pandemin. En pandemi som omkullkastade mycket för oss personligen men också för vårt län, för våra företag och andra samhällsaktörer. Människor har ofrivilligt hamnat i ensamhet, många har förlorat sina jobb, familjers ekonomi har raserats, den psykiska ohälsan har ökat så även våldet i familjer.

I BRIS årsrapport från 2020 ” Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet” kan vi läsa att hos de barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation har pandemins följder blivit särskilt utmanande. Barn vittnar om att deras psykiska ohälsa ökade när skolan stängdes eftersom skolan är många barns ”frizon”, deras trygghet. BRIS skriver i rapporten att samtalen med barn ökat med 16 %, samtal om ångest med 61 % , samtal om nedstämdhet med 55 %, samtal om familjekonflikter med 43 %, samtal om psykiskt våld med 32 % och till sist samtal om fysiskt våld med 28 %.

Vi måste dock komma ihåg att barns utsatthet fanns innan pandemin men har förstärkts under pandemin. Många barn vittnar om att vuxna sviker dem, att samhället sviker dem. Och så är det dessvärre. Vi har i dagarna tagit del av brister som finns på HVB-hem och SIS-hem. Stora brister finns även vid placering av barn i familjehem. Åtgärder och insatser som enligt lagstiftning ska vara ett skydd för redan utsatta barn blir i dessa fall ett svek. Det är helt oacceptabelt. Ytterst är det vi politiker som har det största ansvaret.

Nu händer det saker på nationell nivå vilket vi liberaler välkomnar. Dels har regering och samarbetspartierna C och L tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare har utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” nyligen lämnats till regeringen. Det är så viktigt att det görs insatser på bred front, förebyggande och främjande och där flera aktörer samarbetar som primärvård, skola och socialtjänst.

Vi liberaler välkomnar allt detta men konstaterar samtidigt att om samhället skulle ha levt upp till den lagstiftning som finns idag, där barnets rätt förstärkts såväl i socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen och i barnkonventionen som blev lag i januari 2020, så skulle betydligt fler barn och unga som lever i utsatthet kunnat få både det stöd och det skydd som de har rätt till.

Maria Lundqvist-Brömster

Liberalerna

regiongruppledare

Region Västerbotten

Vi måste dock komma ihåg att barns utsatthet fanns innan pandemin men har förstärkts under pandemin.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport