Onsdag 17 juli 2019

Västerbottningen

Västerbottens kommuner och fastighetsägare bör gå i spetsen för energieffektiva byggnader, skriver Mats Björs. Foto: PIXABAY

Bli bäst på energismarta hus i hela Västerbotten

Insändare · Published jul 5, 2019 at 08:00

Swedisol bedömer att bostadssektorn måste minska sin energitillförsel med 50 procent till 2045 för att nå Sveriges klimatmål, vilket motsvarar 410 000 megawattimmar i Västerbotten. Nu måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadsbeståndet.

Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Under de senaste 12 åren har denna användning i stort sett legat still med mindre väderförklarande variationer mellan åren. Sveriges mål innebär i praktiken en absolut minskning i energianvändningen med 20 procent.

Energianvändningen i Sveriges flerbostadshus var i snitt 13,5 megawattimmar (13 500 kilowattimmar) per lägenhet under 2017, vilket motsvarar 820 000 megawattimmar för Västerbottens totala bestånd av flerbostadshus. Enligt Swedisols senaste energieffektiviseringsindex minskar nu denna energianvändning i Sveriges flerbostadshus i en takt som möjliggör för sektorn att nå sin beskärda del av energieffektiviseringsmålet.

Det är bra, men samtidigt tyder nu mycket på att detta mål inte är tillräckligt ambitiöst satt för att klara klimatomställningen till 2045. Vår bedömning är att sektorn måste minska den absoluta energianvändningen med hela 50 procent tills dess. I Västerbottensbostäder motsvarar det cirka 410 000 megawattimmar.

Indexet visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen, som inte bara kan förklaras av väderförhållanden. Bostädernas energianvändning i Västernorrland är exempelvis lägre än i Kronoberg och Blekinge. Med andra ord kan mycket åstadkommas genom lokala fastighetsägares drivkrafter och ambitioner.

Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en strategi i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Men för att den ska kunna ha maximal effekt måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn i den omfattning som klimatet kräver. Bland annat bör den innehålla en skärpning av Boverkets byggregler och nya styrmedel.

Nu bör Västerbottenskommuner och fastighetsägare gå i spetsen för energieffektiva byggnader. Dels genom att satsa på energieffektiviserande renoveringar, dels genom att trycka på berörda myndigheter för en skarp renoveringsstrategi.

Mats Björs

vd Swedisol

Läs mer

  Krafttag behövs för att minska energiåtgången

  Ta det lugnt och nyktert på vägen

  I semestertrafiken måste vi alla tänka på att det är omtänksamhet som borde råda snarare än egoism. Egoisten: Ska fram först, struntar att ge tecken vid sväng och omkörning,...

  Sluta gnäll och gå till handling

  Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

  Skogsbruket orsakar skadorna

  Multiskadad skog kommer utav kalavverkning och plantager. Vilket Skogsstyrelsen och de stora skogsbolagen ogärna talar om. Skogsbrand som inte går att släcka kommer av samma...

  Oväntat genialt utredningsförslag

  Undrens tid är ännu icke förbi. I en tid när det mesta går i centralistisk riktning presenterade i förra veckan en statlig utredning ett förslag som, kors i taket, ser till hela...

  Klimatvård borde erbjudas av Region Västerbotten

  Ifjol fick 133 svenskar klimatvård för psoriasis. 19 av dem kom från Stockholm, 14 från Halland och 13 från Värmland. Men ingen kom från Västerbotten. Det beror på att Region...

  Statliga jobb gör stor skillnad

  Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...