Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Den 20 september presenteras budgeten, och Centerpartiet hoppas att regeringen lyssnar kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag och istället satsar på generella bidrag. Foto: PIXABAY

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Insändare · Published sep 19, 2021 at 01:15

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag. Välfärden skapas inte av presskonferenspengar. De satsningar som presenteras betyder många gånger ingenting i praktiken.

Ett tydligt exempel på det är till exempel satningen som gjordes på så kallade Nattis inom förskolan som är en nödvändighet för många föräldrar som arbetar nattskift och oregelbundna tider. Presskonferensen utlovade satsningar vilket säkert gjorde många föräldrar lättade men i slutändan och i realiteten så innebar satsningen inte tillräckligt med ekonomiska medel för att faktiskt genomföra förändringarna. I till exempel Orsa kommun innebar det 9000 kronor till kommunen (2019). Helt orimligt att kallla det en satsning! Listan med exempel på orimliga presskonferenspengar kan göras lång. I dagsläget finns över 180 riktade statsbidrag med olika ansökningsförfaranden och olika krav på redovisning och medfinansiering. 

SKR presenterade under sommaren resultaten av en enkät som ställts till landets alla kommunstyrelse- och regionsstyrelseordföranden om statsbidrag. Samtliga instämde, över partigränserna, att statsbidrag i första hand ska vara generella och nivåhöjande, det vill säga permanenta och ta hänsyn till den demografiska utvecklingen.

Vi i Centerpartiet vill nu rikta en uppmaning till regeringen- lyssna på oss kommun-och regionföreträdare och för dialog om hur de faktiska behoven ser ut. Det vi behöver är att inte alla kommuner dras över en och samma kam utan att man ser att Sverige ser olika ut.

Vi vill inte lägga skattepengarna på onödig administration.Vi vill satsa på skolan, äldreomsorgen, fungerande infrastruktur, hälso- och sjukvård och vi vill bidra till att skapa trygga förutsättningar i människors vardag. 

De riktade statsbidragen behöver minska i både omfattning och antal. Statens användning av riktade statsbidrag som styrmedel över kommunernas verksamheter måste begränsas. Vårt fokus måste vara kvalitet och effektivitet.Vi i kommuner och regioner måste få långsiktiga besked om de ekonomiska ramarna från statens sida för att möjliggöra en god ekonomisk planering och hushållning med skattepengar. Vi måste få fokusera på vårt uppdrag i kommuner och regioner- att leverera välfärd till våra medborgare inte lägga tid och pengar på onödiga byråkratiska regler och administration. Vi som är aktiva som politiker i kommuner och regioner, det är vi som arbetar närmast medborgarna och vi har möjligheten att både föra dialogen på hemmaplan, ställas till svars men vi är faktiskt även själva en del av behoven som vi ser i vår vardag. Grunden i politiken är att vi som kommunala företrädare måste ges rätt förutsättningar för att skapa utveckling och samtidigt en trygg vardag. En vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Annika Andersson (C)

kommunstyrelsens ordförande, Vilhelmina

Madelaine Jakobsson (C)

kommunstyrelsens ordförande, Nordmaling

Tomas Mörtsell (C)

kommunstyrelsens ordförande Storuman

Carola Gunnarsson (C)

Ordf. kommunfullmäktige i Sala och gruppledare Centerpartiet

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Statens användning av riktade statsbidrag som styrmedel över kommunernas verksamheter måste begränsas.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport