Lördag 23 november 2019

Västerbottningen

(C) kritisk till besparing som innebär nedsatt IT-säkerhet

Insändare · Published okt 10, 2019 at 01:15

Centerpartiet sa nej till besparingsförslaget som innebär att IT-säkerheten riskeras och att förstärkt säkerhetslösning med utökat barnporrfilter inte kommer att genomförs i Umeå kommun.

Tekniska nämnden i Umeå kommun beslutade den 26 september att genomföra ett handlingsprogram för att minska kostnaderna i nämndens driftsbudget med ca 55 miljoner kronor. Ett måste då Umeå kommuns ekonomi misskötts kraftigt under flera år och det nu är dags att ta ansvar för att få ordning på kommunens ekonomi. Centerpartiet valde att reservera sig mot de besparingsförslag som innebar en försämrad IT- säkerhet, tyvärr räcker inte våra röster då övriga partier valde att ta beslut om försämringen. Vårt förslag innebar samma besparing i kronor och ören med en lite hårdare generell besparing på verksamheterna och det för en ökad IT-säkerhet.

Vi i Centerpartiet kan inte ställa oss bakom ett beslut som riskerar att vi inte tar de digitala säkerhetshoten på allvar. Med tanke på den digitalisering som kommunen genomgått och att så mycket viktiga och känsliga personuppgifter numera hanteras digitalt. Med tanke på hur vital del i alla våra processer som data och IT infrastrukturen är så behöver vi förebygga och förhindra alla tänkbara IT-risker. Det är 2019 och vi borde ha lärt oss hur svåra konsekvenser incidenter rörande IT- systemen kan få för kommunen och oss som medborgare.

Helt överlagt har de förtroendevalda Socialdemokraterna med flera valt att ta större risker än nödvändigt och det innebär att känsliga uppgifter och din personliga integritet riskeras.

Anna-Karin Sjölander (C)

vice.ordförande Tekniska nämnden


Fredrik Rönn (C)

ledamot Tekniska nämnden


Charlotta Weinehall (C)

ledamot Tekniska nämnden

Vi behöver för en trygg och hållbar tillväxt i området!

I maj introducerade regiondirektör Kent Ehliasson en plan för en omställning till en hållbar ekonomi för regionen. I juni fastställde regionfullmäktige planen i sin helhet. Något...

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...

Förneka inte Nazityskland!

Dokumentärfilmen ”De sista vittnena, om det som hände och som aldrig får hända igen” visades nyligen i SVT 2. Det var väldigt gripande och fruktansvärt upprörande, när många av de...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

Bankerna är ogina mot landsbygden

I Norrbotten har det startat ett bankuppror som protesterar mot att bankerna bara tar inlåning och förmedling till avgiftsbelagda fonder från landsbygden, men när det gäller att...

När landsbygden vägrar ta skit!

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service...