Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

(C) kritisk till besparing som innebär nedsatt IT-säkerhet

Insändare · Published okt 10, 2019 at 01:15

Centerpartiet sa nej till besparingsförslaget som innebär att IT-säkerheten riskeras och att förstärkt säkerhetslösning med utökat barnporrfilter inte kommer att genomförs i Umeå kommun.

Tekniska nämnden i Umeå kommun beslutade den 26 september att genomföra ett handlingsprogram för att minska kostnaderna i nämndens driftsbudget med ca 55 miljoner kronor. Ett måste då Umeå kommuns ekonomi misskötts kraftigt under flera år och det nu är dags att ta ansvar för att få ordning på kommunens ekonomi. Centerpartiet valde att reservera sig mot de besparingsförslag som innebar en försämrad IT- säkerhet, tyvärr räcker inte våra röster då övriga partier valde att ta beslut om försämringen. Vårt förslag innebar samma besparing i kronor och ören med en lite hårdare generell besparing på verksamheterna och det för en ökad IT-säkerhet.

Vi i Centerpartiet kan inte ställa oss bakom ett beslut som riskerar att vi inte tar de digitala säkerhetshoten på allvar. Med tanke på den digitalisering som kommunen genomgått och att så mycket viktiga och känsliga personuppgifter numera hanteras digitalt. Med tanke på hur vital del i alla våra processer som data och IT infrastrukturen är så behöver vi förebygga och förhindra alla tänkbara IT-risker. Det är 2019 och vi borde ha lärt oss hur svåra konsekvenser incidenter rörande IT- systemen kan få för kommunen och oss som medborgare.

Helt överlagt har de förtroendevalda Socialdemokraterna med flera valt att ta större risker än nödvändigt och det innebär att känsliga uppgifter och din personliga integritet riskeras.

Anna-Karin Sjölander (C)

vice.ordförande Tekniska nämnden


Fredrik Rönn (C)

ledamot Tekniska nämnden


Charlotta Weinehall (C)

ledamot Tekniska nämnden

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Strandskyddet bör bestämmas kommunalt

Nyligen presenterades ännu ett förslag till ändring av strandskyddsbestämmelserna. Liksom de två tidigare utredningarna i närtid (Alliansen samt förra S-regeringen) utlovas...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Snart kan det bli lättare att bygga strandnära

Centerpartiet vill att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas. Idag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulen för människor som vill bygga sitt hus nära ett...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.