Onsdag 25 november 2020

Västerbottningen

Region Västerbotten behöver utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på individen i centrum, SKRIVER Ewa-May Karlsson, Centerpartiet. Foto: ARKIVBILD

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Insändare · Published okt 31, 2020 at 01:15

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår regionfullmäktige att utveckla geriatriska öppenvårdsteamet och sprida dess arbetssätt i hela länet.

Uppdraget som Geriatriska öppenvårdsteamet har är att möjliggöra tidigare utskrivning, dvs slutföra vård och behandling (som annars skulle ha skett i slutenvård) i hemmet och att förhindra återinläggning. Det finns väl dokumenterat att vårdkostnader på sjukhus minskat avsevärt på grund av teamets stöd till de aktuella patienterna. Under åren har de mobila teamen starkt bidragit till ett bibehållet patientflöde och kortare vårdtider.

Pandemin har ytterligare visat på nyttan med mobilt stöd i hälso-sjukvården. En delegation är tillsatt av regeringen för att bland annat stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Regeringen och samarbetspartiernas satsning på äldrevårdslyft visar också på nödvändigheten av ytterligare satsningar på denna grupp.

Region Västerbotten behöver utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på individen i centrum. För att göra detta kommer det att behövas Öppenvårdsteam, en typ av generella team med bred kompetens och tillgänglighet. Närsjukvårdsområdena kan vara lämpliga startblock för denna utveckling.

Under tiden får vi inte tappa den kompetens och det viktiga stöd som befintliga team bidrar till redan idag. Det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar detta för de äldre och multisjuka som är i behov av detta stöd.

Regionen bör visa sin goda vilja genom att i samverkan med kommunerna, utveckla och sprida denna verksamhet till hela regionen och öka livskvalitén för våra äldre med dessa behov.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare (C) Region Västerbotten

Regionen bör visa sin goda vilja genom 
samverkan med kommunerna.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Stad och land hand i hand då blommar Sverige upp

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller stora...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

Stötta urkraften i bytänkandet

När skolor lades ner förr så var det statliga företrädare, inspektörer från Länsskolnämnden som skulle möta bybor och politiker som var sams om att skolan måste vara kvar. Staten...

Småskolors vara eller icke vara

Eftersom skolnedläggningar är vanliga och alltid väcker känslor, följs processen med stort intresse på många håll i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport