Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Vänsterpartiet menar att nu i dessa tider av coronasmitta blir alla systemfel tydliga och att de har lösningen på dessa problem. Foto: PIXABAY

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare · Published apr 2, 2020 at 01:15

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i störst behov av att skyddas; riskgrupperna och de äldre, och att de som är i störst behov av vård ska få det först. Vi är alla även enade om att allas insatser, och framförallt välfärdsarbetarnas arbete, är avgörande för att vi kommer att lyckas väl.

Vad vi alla ännu inte är lika enade om är att åtgärda alla de systemfel som nu synliggörs. Systemfel som upprätthålls, fast Vänsterpartiet har lösningarna för att åtgärda dem.

Systemfel skapade av högerpolitik, där även SD ingår, som endast kan lagas med vänsterpolitik. Att vänsterpolitiken kan laga systemfelen beror på att den är solidarisk och fördelar om makt, inflytande och resurser så att det blir jämlikt och jämställt.

Att peka på systemfel just nu kan initialt kännas olägligt, men det är precis tvärtom. Det är lägligt att lyfta felen nu då de både syns och känns, för alla.

Det är även extra tydligt just nu att det inte är arbetsköparna som utför arbetet, det är arbetarna. Arbetarna ska därför inte bara bli tackade och få applåder.

Arbetsmiljön, arbetsvillkoren och anställningstryggheten ska förbättras, rejält. Makten, inflytandet och resurserna ska omfördelas – jämlikt och jämställt!

Vänsterpartiet är ingen visionslös systemanhängare och därför lyfter vi ständigt systemfelen, tillsammans med lösningarna.

Du som läser det här bör även ställa dig själv frågan vilket samhälle vill jag leva i? För makten, inflytandet och resurserna måste inte vara såhär ojämlikt och ojämställt fördelade.

Tillsammans kan vi förändra samhället genom att åtgärda systemfelen och bygga ett rättvist samhälle för alla. Ett samhälle där även möjligheten att uppleva fler lyckostunder är betydligt större. 

Vi kan direkt enas om att åtgärda några systemfel; Karensavdraget ska aldrig mer införas. Arbetsmiljön, arbetsvillkoren och anställningstryggheten ska förbättras.

Resurser ska omfördelas så att välfärden får tillräckliga resurser och marknadslösningarna måste bort från välfärden, där de aldrig ens har hört hemma.

Vänsterpartiet har listan på nödvändiga och rättvisa förändringar färdig sedan länge - vi behöver bara tillsammans få makt att börja bocka av den.

På samma sätt som vi nu tillsammans kommer att klara denna samhällskamp, kommer vi också tillsammans att klara av att bygga ett rättvist samhälle för alla! 

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd med ansvar för jämlikhet och jämställdhet

Daniel Johansson (V)

Ordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...