Tisdag 13 april 2021

Västerbottningen

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare · Published mar 4, 2021 at 01:15

En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och övriga Europa  utan att en del av dessa enormt stora intäkter stannar kvar i den kommun som dom kommer i från, vara rimlig? Vi har under dom senaste 60-70 åren haft olika färger och färgkonstelationer på de styrande i Sverige men ingen har bevisligen lyckas med att komma till rätta med denna orättvisa. Är det kunnandet som saknas, eller är det viljan?

Det som finns kvar till oss som bor i dessa kommuner är älvar som delvis är förstörda när det exempel vis gäller fiske och naturupplevelser i form av forsar och vattenfall. För dessa kommuner vore det bättre med outbyggda älvar som i stället kunde ge oss inkomster från en snabbt växande naturturism. Så min uppmaning till Er är att GÖR OM DETTA ORÄTTVISA SYSTEM. Lär av hur man i Norge har löst denna fråga, sedan många år tillbaka. Har hört någon säga citat ”Ja, men ni får ju bygdemedel” slut citat. Här kan man snacka om småpengar/allmosor. Eller smulor från ”den rike mannens bord”. Dessa bygdemedel är väl mest till för att döva politikernas samveten, om dom nu har något sådant när det gäller denna viktiga fråga. En fråga som i slutändan kan handla om glesbygdens överlevnad. Vill gärna ha ett svar från respektive politiska parti hur ni tänker agera för att dessa rättmätiga mångmiljonbelopp skall stanna kvar i dessa Norrländska kommuner, och andra vattenkraftskommuner i Sverige.

Martin Stugholm

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Samhällskontraktet ska gå att lita på i hela landet

Det är en prövande tid för alla delar av vårt land. Coronapandemin slår hårt mot liv och hälsa – mot jobb och företagande. Nu behöver hela samhället kraftsamla. Den...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

Kan L kalla sig liberalt parti?

Nyamko Sabuni har nu vunnit mycket knapp majoritet i partiledningen för sin linje, att Januariavtalet skall gälla till och med budgetpropositionen för 2022 och sedan avvecklas....

Fram för lokala arbetsmarknader

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.