Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

Därför måste Norden öppna upp för svenskar

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

Att backa tillbaka till det som är grunden är ibland det enda rätta, särskilt när det gäller handlingar som bygger på rädsla. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp för öppna gränser inom Europa. Därför är jag glad att en stor majoritet i Europaparlamentet kräver att Norge och alla andra länder inom Schengen måste snabbt avveckla de gränshinder som de satt upp. Den bristande logiken att Västerbottningar är välkomna i Danmark, men inte Norge och Finland sätter fingret på att det behövs ett omtag. Gränshinder försämrar handel, turism och förtroendet mellan oss nordiska grannar.

Coronakrisen har utmanat såväl ländernas ledarskap som samarbetet de europeiska länderna emellan. Att stänga gränserna var den omedelbara ryggradsreflexen för majoriteten av Europas stater, förutom för Sverige. Nu när dammet börjar lägga sig har det dock blivit tydligt att stängda gränser inte längre är hållbart. Eller att det ens har varit en särskilt effektiv metod för att få kontroll på smittspridningen, som fortsätter att existera inom samtliga länder. Därför röstade i förra veckan Europaparlamentet för en resolution, som jag är medförfattare till, där vi tar tydlig ställning emot gränser, för öppenhet.

Ibland är det lätt att glömma bort att hela Västerbotten angränsar till Norge. Samtidigt är Umeå bara en kort båtresa från Finland. Danmark, där Västerbottningar faktiskt är välkomna, är desto längre bort. Men egentligen är frågan mer av principiell karaktär. De fortsatta stängda gränserna leder till att företag har stött på patrull när det gäller att få sina varor i ordning, medan enskilda människor har fastnat i olika länder på väg till eller från sina hemländer. Detta trots en begränsad effekt på minskat smittskydd. Det här gör flera av våra jordbrukare som är beroende av säsongsarbetare sannolikt inte kommer att ha de resurser som behövs för att utföra det arbete som behövs, i tid till när det krävs. Situationen för asylsökande som fastnat på grund av gränserna har vidare ofta varit katastrofal.

Som politiker är det vårt jobb att se till att värna öppenheten och rörligheten för både människor och varor. Inte minst för Väserbotten, där närheten till våra grannar är en tydlig vinst. För turismen. För handeln. Och för företagen.

Nu när alltfler länder har börjat öppna upp sina gränser, vilket EU och EU-kommissionären Ylva Johansson också har uppmanat till, måste den svenska regeringen sätta tryck på de nordiska länderna. Vad är ens det nordiska samarbetet till för om vi vänder varandra ryggen när vi egentligen behöver varandra som mest? Europa måste dra lärdom av den här omfattande krisen för att se till att gränserna kan hållas öppna nästa gång vi ser något liknande.

Vi måste backa tillbaka från beslut som baserats på rädsla, och fatta beslut som stärker EU-samarbetet och gynnar EU:s medborgare. Vi måste, även genom kris, hålla gränserna öppna och hjälpa varandra.

Abir Al-Sahlani,

EU-parlamentariker (C) 

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport