Fredag 7 augusti 2020

Västerbottningen

Därför måste Norden öppna upp för svenskar

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

Att backa tillbaka till det som är grunden är ibland det enda rätta, särskilt när det gäller handlingar som bygger på rädsla. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp för öppna gränser inom Europa. Därför är jag glad att en stor majoritet i Europaparlamentet kräver att Norge och alla andra länder inom Schengen måste snabbt avveckla de gränshinder som de satt upp. Den bristande logiken att Västerbottningar är välkomna i Danmark, men inte Norge och Finland sätter fingret på att det behövs ett omtag. Gränshinder försämrar handel, turism och förtroendet mellan oss nordiska grannar.

Coronakrisen har utmanat såväl ländernas ledarskap som samarbetet de europeiska länderna emellan. Att stänga gränserna var den omedelbara ryggradsreflexen för majoriteten av Europas stater, förutom för Sverige. Nu när dammet börjar lägga sig har det dock blivit tydligt att stängda gränser inte längre är hållbart. Eller att det ens har varit en särskilt effektiv metod för att få kontroll på smittspridningen, som fortsätter att existera inom samtliga länder. Därför röstade i förra veckan Europaparlamentet för en resolution, som jag är medförfattare till, där vi tar tydlig ställning emot gränser, för öppenhet.

Ibland är det lätt att glömma bort att hela Västerbotten angränsar till Norge. Samtidigt är Umeå bara en kort båtresa från Finland. Danmark, där Västerbottningar faktiskt är välkomna, är desto längre bort. Men egentligen är frågan mer av principiell karaktär. De fortsatta stängda gränserna leder till att företag har stött på patrull när det gäller att få sina varor i ordning, medan enskilda människor har fastnat i olika länder på väg till eller från sina hemländer. Detta trots en begränsad effekt på minskat smittskydd. Det här gör flera av våra jordbrukare som är beroende av säsongsarbetare sannolikt inte kommer att ha de resurser som behövs för att utföra det arbete som behövs, i tid till när det krävs. Situationen för asylsökande som fastnat på grund av gränserna har vidare ofta varit katastrofal.

Som politiker är det vårt jobb att se till att värna öppenheten och rörligheten för både människor och varor. Inte minst för Väserbotten, där närheten till våra grannar är en tydlig vinst. För turismen. För handeln. Och för företagen.

Nu när alltfler länder har börjat öppna upp sina gränser, vilket EU och EU-kommissionären Ylva Johansson också har uppmanat till, måste den svenska regeringen sätta tryck på de nordiska länderna. Vad är ens det nordiska samarbetet till för om vi vänder varandra ryggen när vi egentligen behöver varandra som mest? Europa måste dra lärdom av den här omfattande krisen för att se till att gränserna kan hållas öppna nästa gång vi ser något liknande.

Vi måste backa tillbaka från beslut som baserats på rädsla, och fatta beslut som stärker EU-samarbetet och gynnar EU:s medborgare. Vi måste, även genom kris, hålla gränserna öppna och hjälpa varandra.

Abir Al-Sahlani,

EU-parlamentariker (C) 

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport