Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

De rödgröna i regionen ignorerar patientsäkerheten

Insändare · Published jul 20, 2021 at 01:15

I hela länet ska vi kunna lita på att vården finns där, särskilt när det blir akut. Allt oftare tvingas dessvärre patienter i nöd att själva försöka ta sig till sjukhus.

Ambulansförare kämpar samtidigt med att genomföra sitt viktiga arbete, trots omorganisation och neddragningar. Att dra in på de mest avgörande verksamheterna kan aldrig vara ens en tänkbar lösning för att komma till bukt med regionens stora underskott.

Från Alliansen är vi oroade över utvecklingen och har därför under flera år yrkat på att ambulansverksamheten måste ges en ökad budget. Vad ska behöva hända innan också de rödgröna inser detta? Vi drev i vintras fram en välbehövd genomlysning av hela verksamheten och förväntar oss att det rödgröna styret nu agerar.

Alla tre länsdelar har påtagliga problem och utmaningar. Umeås befolkning har vuxit kraftigt de senaste årtionden men resurserna i form av fler ambulanser har inte hängt med. I Skellefteå vittnar ambulansförare att två fordon nattetid inte räcker, sedan neddragningen från tre fordon.

Knappast lär detta förändras i takt med att staden växer. Hur man rent trygghetsmässigt kan utarma en kommun lika stor till ytan som Skåne är obegripligt. När ambulanser från grannkommuner tvingas täcka upp, med långa arbetspass som följd, hotas patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö försämras.

Vi ser även med oro på vad som väntar ambulansverksamheten i inlandet. De rödgröna har beslutat att regionen redan i höst ska ta över driften av stationerna i Vilhelmina, Vindeln och Storuman, utan att ha förankrat detta med ambulanspersonalen. Region Västerbotten borde lyssna till de anställda och signalerna att allt fler nu väljer att söka sig till andra yrken.

Har man pratat med personalen och säkerställt att de följer med till den nya verksamheten? Annars riskerar regionen mista kompetent personal med stor lokalkännedom. Återstående stationer i inlandet är planerade att tas över i regionens regi år 2023, men här vill vi undersöka möjligheten med entreprenad, i samverkan med sjukstugor och hälsocentraler. För oss i Alliansen är kvaliteten viktigare än utförare. Vi vill att ambulansverksamheten även fortsatt ska kunna skötas utanför regionens regi.

Det rödgröna styret i regionen måste nu uppvärdera ambulanssjukvården. Det kan inte vara så att verksamheten utarmas och att besparingar drabbar människor i nöd. Vi ska värdesätta den ambulanspersonal vi har. Västerbottningarna ska kunna lita på att de snabbt är på plats, vart än i länet man bor.

Lars Bäckström

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C)

Elmer Eriksson

ledamot i HSN (M)

Åsa Ågren Wikström

ledamot i HSN (M)

Marianne Normark

ledamot i HSN (L)

Betty-Ann Nilsson

ledamot i HSN (KD)

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport