Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

I små byar på landsbygden är drivmedelsanläggningar oerhört viktiga då det där ofta finns annan service som håller igång samhället. Elisabeth Björnsdotter Rahm, M, vill att man tar krafttag så de inte försvinner. Foto: PIXABAY

Det måste finnas service för människor på landsbygden

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

I Västerbottens inland finns det ett antal byar utanför centralorterna som har någon form av drivmedelsanläggning. Dessa är i nästan samtliga fall ett serviceställe med någon form av butik, apotek, post, systembolag, svenska spel med mera.

Samtliga anläggningar har en viktig funktion med att leverera drivmedel i närområdet till boende och besökare, samt att de även har en viktig funktion för kommunala verksamheter som exempelvis hemtjänst, räddningstjänst och andra kommunala servicefunktioner i närområdet.

I ett projekt som utfördes mellan 2018 och 2020 genom Svensk Bensinhandel uppmärksammar man i slutrapporten de konsekvenser som kan uppstå för dessa drivmedelsanläggningar om inte lagstadgade åtgärder utförs på dessa innan juli 2022.

Region Västerbotten har uppmärksammat problemen och genomför under 2021 en inventering av drivmedelsanläggningarna i länet och vill att kommunerna ser över den lokala situationen. Samhällskonsekvenserna för kommunen och ekonomiska konsekvenser för enskilda företag i varje samhälle skulle bli stora om en drivmedelsanläggning tvingas stänga med anledning av att inte nödvändiga miljöåtgärder är genomförda innan juli 2022.

Den stora investering som krävs för att driva en drivmedelsanläggning är stor och många anläggningar i Västerbottens inland är i stort behov av stora investeringar för att förnya och förbättra sina drivmedelsanläggningar.

Den inventering vi ser att de anläggningar som inte ägs eller förvaltas av ett oljebolag, är att dessa anläggningar ligger i riskzonen att få sina tillstånd indragna efter den 1 juli 2022 när det nya lagkravet träder i kraft.

En del av dessa anläggningar har gjort nödvändiga investeringar för att nå lagkraven, och en del planerar för detta. Enligt branschorganisationen Svensk Bensinhandel så ligger åtgärdskostnaderna på allt från 500 000 kronor till 2 miljoner kronor.

Det är verksamhets- och markägaren som har skyldighet att åtgärda det som krävs. Det kan för det enskilda företaget innebära stora investeringar.

Försvinner serviceanläggningen helt kan även post-, paket-, apoteks- och systembolagsombud försvinna. Vad händer om man väljer att lägga ner sin drivmedelsanläggning?

Om vi har en vision att hela Sverige ska leva så måste vi ta ansvar för detta och se till att även landsbygden ges den möjligheten och att lagstiftningen anpassas så att detta blir en möjlighet. Nu ser arbetsmarknadens ögon norrut där det finns arbetstillfällen då måste vi också se till att det finns service så att människor kan bo och verka på landsbygden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Näringsutskottet

Riksdagsledamot Västerbotten

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport