Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Betande djur bidrar till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar – det vill säga biologisk mångfald. Foto: PIXABAY

Ekologiska kor kan hjälpa bina i hela Västerbotten

Insändare · Published maj 20, 2020 at 01:15

Kor har en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion. Kor i KRAV-certifierad produktion minskar klimatpåverkan, ökar den biologiska mångfalden och räddar bin och andra hotade insekter i Västerbotten.

För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion måste vi äta mer vegetariskt och mindre kött. Och när vi äter kött, bör vi äta kött som är hållbart och ekologiskt producerat. KRAV-märkt kött och mejeri kommer från svenska kor som står för den mest hållbara produktionen.

Därför är det beklagligt att Västerbotten halkar efter när det gäller ekologiskt hållna kor och tjurar. I Västerbotten fanns i juni 2018 sammanlagt 5 354 ekologiskt hållna nötkreatur, enligt Jordbruksverkets statistik. Det motsvarar 14 procent av alla kor, kvigor, tjurar och kalvar i länet. Genomsnittet för hela landet var 22 procent.

På KRAV-certifierade gårdar används inte importerad konstgödsel som är tillverkad med fossil energi, utan i stället används kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver för att bli bördig. I sådan jord kan KRAV-ekologiska råvaror odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

KRAV-certifierade gårdar bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar, och genom att KRAV-bondens kor får vara ute och beta mycket. Betande djur bidrar till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar – det vill säga biologisk mångfald – vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem. Den biologiska mångfalden minskar globalt, men forskning visar att den gynnas av ekologiska produktionsmetoder. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än konventionella gårdar.

Stor biologisk mångfald ger dessutom naturen och jordbruket förbättrad motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall. Forskare har också funnit att biologisk mångfald bidrar till större skördar globalt och skyddar odlingarna mot skadedjur.

Ett grundfundament för ett modernt samhälle är en trygg och långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Det visar sig inte minst nu, när coronapandemin tydliggör brister i samhällets beredskap att möta kriser. Här kan det ekologiska jordbruket och korna spela en viktig roll, både lokalt och nationellt. Genom fler KRAV-märkta kor kanVästerbotteninte bara hjälpa bina och miljön, utan även bidra till att bygga upp en mer hållbar livsmedelsberedskap inför framtiden.
 


Anita Falkenek

vd på KRAV

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...