Lördag 28 november 2020

Västerbottningen

När ska det extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun brytas. Foto: Foto: ARKIVBILD

Ensidigt stadsfokus kräver ärligt svar

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

I VK:s utmärka serie om Umeå kommuns ekonomi var rubriken torsdagen den 2/1 ”Utvecklar staden men inte välfärden”. Rubriken kunde lika gärna ha varit ”Utvecklar staden men inte landsbygden.”

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun. Artiklarna i VK är ytterligare en illustration till det som vi under flera år påtalat. Visst, vi har efter enträget arbete lyckats få till stånd betydande förbättringar i den nya översiktsplan som antogs under fjolåret men den politiska
styrningen av ekonomiska och personella resurser fortsätter som om ingenting har hänt.

Särskilt provocerande i VK:s artikel är följande uttalande av Malin Lagervall, chef för Umeå kommuns övergripande planering: ”Vår avdelning har uppdraget att främst arbeta med hållbar stadsutveckling för att nå målet till 2050. Inte att vara ett projektkontor för hela kommunen”.

Vi vill med detta som bakgrund ställa följande två frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg:

Stämmer det att kommunens avdelning för övergripande planering har som uppdrag att enbart ägna sig åt stadsutveckling och därmed kan strunta i resten av kommunen med idag ca 35 000 invånare.

Om svaret är ja på den frågan undrar vi när övergripande planering får i uppdrag att med samma intensitet arbeta med projekt för utveckling av landsbygd och småorter?

Torbjörn Wennebro

Göran Sundqvist

Alf Söderlund

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun.

Skamligt att psykiskt sjuka behandlas sämre i vården

Det är en skam att psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom. Det finns hårresande berättelser från psykiskt sjuka människor, som kan vittna om detta....

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport