Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

När ska det extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun brytas. Foto: Foto: ARKIVBILD

Ensidigt stadsfokus kräver ärligt svar

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

I VK:s utmärka serie om Umeå kommuns ekonomi var rubriken torsdagen den 2/1 ”Utvecklar staden men inte välfärden”. Rubriken kunde lika gärna ha varit ”Utvecklar staden men inte landsbygden.”

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun. Artiklarna i VK är ytterligare en illustration till det som vi under flera år påtalat. Visst, vi har efter enträget arbete lyckats få till stånd betydande förbättringar i den nya översiktsplan som antogs under fjolåret men den politiska
styrningen av ekonomiska och personella resurser fortsätter som om ingenting har hänt.

Särskilt provocerande i VK:s artikel är följande uttalande av Malin Lagervall, chef för Umeå kommuns övergripande planering: ”Vår avdelning har uppdraget att främst arbeta med hållbar stadsutveckling för att nå målet till 2050. Inte att vara ett projektkontor för hela kommunen”.

Vi vill med detta som bakgrund ställa följande två frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg:

Stämmer det att kommunens avdelning för övergripande planering har som uppdrag att enbart ägna sig åt stadsutveckling och därmed kan strunta i resten av kommunen med idag ca 35 000 invånare.

Om svaret är ja på den frågan undrar vi när övergripande planering får i uppdrag att med samma intensitet arbeta med projekt för utveckling av landsbygd och småorter?

Torbjörn Wennebro

Göran Sundqvist

Alf Söderlund

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun.

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Fina pärlor på nära håll 2020

Sommaren 2020 kommer gå till historien på ett eller annat sätt, självfallet på grund av Corona-krisen.