Söndag 26 januari 2020

Västerbottningen

När ska det extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun brytas. Foto: Foto: ARKIVBILD

Ensidigt stadsfokus kräver ärligt svar

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

I VK:s utmärka serie om Umeå kommuns ekonomi var rubriken torsdagen den 2/1 ”Utvecklar staden men inte välfärden”. Rubriken kunde lika gärna ha varit ”Utvecklar staden men inte landsbygden.”

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun. Artiklarna i VK är ytterligare en illustration till det som vi under flera år påtalat. Visst, vi har efter enträget arbete lyckats få till stånd betydande förbättringar i den nya översiktsplan som antogs under fjolåret men den politiska
styrningen av ekonomiska och personella resurser fortsätter som om ingenting har hänt.

Särskilt provocerande i VK:s artikel är följande uttalande av Malin Lagervall, chef för Umeå kommuns övergripande planering: ”Vår avdelning har uppdraget att främst arbeta med hållbar stadsutveckling för att nå målet till 2050. Inte att vara ett projektkontor för hela kommunen”.

Vi vill med detta som bakgrund ställa följande två frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg:

Stämmer det att kommunens avdelning för övergripande planering har som uppdrag att enbart ägna sig åt stadsutveckling och därmed kan strunta i resten av kommunen med idag ca 35 000 invånare.

Om svaret är ja på den frågan undrar vi när övergripande planering får i uppdrag att med samma intensitet arbeta med projekt för utveckling av landsbygd och småorter?

Torbjörn Wennebro

Göran Sundqvist

Alf Söderlund

Från bland annat Tavelsjö- och Rödåbygden har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det närmast extrema stadsfokus som präglar den politiska ledningen i Umeå kommun.

V: 10 miljarder till välfärden

Förra året var ett tufft år för kommuner och regioner och under året som kommer väntar fler nedskärningar för att spara pengar. En fungerande välfärd är en förutsättning för många...

Landsbygdens framtid nalkas

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling. Landsbygdens revansch är på gång...

S: Mer pension till de som har jobbat längst!

De som varit med och byggt landet genom sitt arbete har lagt grunden för vår gemensamma välfärd. De har rätt till en trygg ålderdom, något annat duger inte i det starka samhället....

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Moderaterna vill sänka skatten för alla pensionärer

Medan Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra på sikt för pensionärerna vill Moderaterna förbättra deras situation redan i dag. Tack vare överenskommelsen i Pensionsgruppen,...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...