Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Fördela intäker från vindkraften

Insändare · Published jan 16, 2020 at 01:15

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från vindkraften, ta hänsyn till landsbygdens transportbehov och energieffektivisera mer.

Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, liksom bristande överföringskapacitet från norr till söder, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för överenskommelsen. M och KD bör de tala klarspråk om de vill subventionera kärnkraften och vad det skulle kosta skattebetalarna. Det kan då jämföras med vindkraft, som nu byggs ut utan subventioner med motsvarande en halv reaktor om året – till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft.

Politikerna behöver stå fast vid sin överenskommelse och i stället diskutera hur den kan vidareutvecklas.
1.Politisk långsiktighet är avgörande för fortsatta investeringar. Utgångspunkten måste vara energiöverenskommelsen från 2016 och de tre övergripande målen: noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (samtidigt som kärnkraft är fortsatt tillåten) och ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030.
2. Inför förbud mot användning av fossila bränslen. Med en utfasning av klimatskadliga subventioner och en tydlig deadline för användning av fossila bränslen, med hänsyn tagen till transportbehoven på landsbygden, underlättas omställningen.
3.Energieffektiviseringsmålet behöver ändras. Sveriges nuvarande mål har inte någon reell styreffekt eftersom målet är satt som tillförd energi i relation till BNP. Målet bör uttryckas i mer absoluta mått och ett kraftfulltstyrmedel för energieffektivisering samt effektreducering behöver införas.
4. Låt fastighetsskatten på vindkraft gå till kommunen i stället för till staten. Det skulle ge kommunerna en direkt ekonomisk fördel av vindkraft i den egna kommunen. Bara kommunerna i Västerbotten skulle få dela på 28 miljoner kronor. Om vi ska klara klimatkrisen kan inte våra politiker sluta avtal som de sedan bryter. Vi behöver utveckla överenskommelser, inte avveckla dem.

Linda Burenius

ordförande 100% förnybart

Moderaterna vill sänka skatten för alla pensionärer

Medan Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra på sikt för pensionärerna vill Moderaterna förbättra deras situation redan i dag. Tack vare överenskommelsen i Pensionsgruppen,...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.