Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Förlossningsvården i regionen måste fungera året runt på alla tre sjukhusen. Beslutet om att stänga i Lycksele i sommar under tre veckor drabbar ett 50-tal blivande föräldrar som är bosatta i den del av länet som till ytan är lika stort som Belgien. Foto: PEXELS

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

Insändare · Published jul 22, 2021 at 01:15

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor.

Detta är djupt beklagligt och visar tydligt den brist på långsiktig personalpolitik som sittande majoritet har.

För oss liberaler är personalen regionens viktigaste resurs. Enligt regionens mål ska region Västerbotten vara en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas. Vi liberaler kan konstatera att här finns det mycket kvar att göra. Pandemin har krävt många stora uppoffringar hos personalen, men arbetsmiljöproblematik har funnits långt före pandemin och kommer att finnas fortsatt om inte något händer. Denna sommar drabbade det förlossningen i Lycksele.

Förlossningsvården i regionen har under flera års tid haft svårigheter med bemanning av barnmorskor. Svaret vi liberaler får från den sittande majoriteten är att det är svårt att rekrytera barnmorskor i hela landet, men det svaret räcker inte för oss. Dessutom får vi också höra att regionen har utbildat 39 barnmorskor men det kommer att bli fler. Problemet är bara att dessa nya barnmorskor väljer att jobba i primärvården då arbetsmiljön inom förlossningsvården är allt annat än bra. Detta känner S, MP och V mycket väl till men ändå står vi inför samma akuta läge varje sommar.

Vi liberaler vill ha en förlossningsvård i regionen som fungerar året runt på alla tre sjukhusen. Beslutet om att stänga i Lycksele i sommar under tre veckor drabbar ett 50-tal blivande föräldrar som är bosatta i den del av länet som till ytan är lika stort som Belgien. Liberalerna ser det som självklart att alla kvinnor i Västerbotten ska ha rätt till en trygg graviditet och förlossning.

Liberalerna vill satsa på utbildning, fortbildning och forskning. Vi prioriterar karriärtjänster och allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, fler platser för allmän- och specialisttjänstgöring för läkare och specialistutbildning för undersköterskor. Liberalerna vill erbjuda en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Regionen ska som arbetsgivare erbjuda en långsiktig och uthållig personal- och lönepolitik.

Hälso- och sjukvården måste avbyråkratiseras. Inga dokument i världen ger oss bättre sjukvård och hälsa om vi inte har en frisk arbetsmiljö för skickliga yrkesgrupper med engagemang, tid och mandat.

Maria Lundqvist-Brömster (L)

regiongruppledare

Marianne Normark (L)

v ordf primär- och tandvårdsutskottet

Hälso- och sjukvården bör avbyråkratiseras.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport