Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

Torbjörn Wennebro svarar PostNOrd

Försök inte runda reglerna!

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

Annemarie Gardshol, vd PostNord Sverige har bemödat sig att inkomma med en replik på min ledare vecka 26 med rubriken ”Statsägt bolag sabbar demokratin”. Det är hedervärt. Det ingår också i uppdraget som vd att vidta alla möjliga åtgärder för att finansiera bolagets verksamhet så att en god allomfattande postservice kan upprätthållas. Men detta måste göras inom ramen för gällande regelverk som stipulerar utdelning av post alla veckans vardagar. Att dra igång försöksverksamhet innan eventuellt nytt regelverk är på plats är inte OK.

Gardhol pekar på möjliga samverkanslösningar för att klara tidningsdistributionen framöver. Just sådana lösningar har under många år framförts från tidningsbranschen vilka avvisats från PostNord med hänvisning till kravet på övernattsbefordran. Sent skall syndaren vakna.

Den postutredning som skall tillsättas inom kort bör arbeta skyndsamt och klara ut postens ansvar i en ny tid. Innan riksdagen har fattat ett nytt beslut måste försöksverksamhet som rundar nuvarande regler läggas på is.

Torbjörn Wennebro

Ledarskribent

Innan riksdagen har fattat ett nytt beslut måste försöksverk­samhet som rundar nuvarande regler
läggas på is.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport