Torsdag 6 augusti 2020

Västerbottningen

Torbjörn Wennebro svarar PostNOrd

Försök inte runda reglerna!

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

Annemarie Gardshol, vd PostNord Sverige har bemödat sig att inkomma med en replik på min ledare vecka 26 med rubriken ”Statsägt bolag sabbar demokratin”. Det är hedervärt. Det ingår också i uppdraget som vd att vidta alla möjliga åtgärder för att finansiera bolagets verksamhet så att en god allomfattande postservice kan upprätthållas. Men detta måste göras inom ramen för gällande regelverk som stipulerar utdelning av post alla veckans vardagar. Att dra igång försöksverksamhet innan eventuellt nytt regelverk är på plats är inte OK.

Gardhol pekar på möjliga samverkanslösningar för att klara tidningsdistributionen framöver. Just sådana lösningar har under många år framförts från tidningsbranschen vilka avvisats från PostNord med hänvisning till kravet på övernattsbefordran. Sent skall syndaren vakna.

Den postutredning som skall tillsättas inom kort bör arbeta skyndsamt och klara ut postens ansvar i en ny tid. Innan riksdagen har fattat ett nytt beslut måste försöksverksamhet som rundar nuvarande regler läggas på is.

Torbjörn Wennebro

Ledarskribent

Innan riksdagen har fattat ett nytt beslut måste försöksverk­samhet som rundar nuvarande regler
läggas på is.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport