Måndag 14 juni 2021

Västerbottningen

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas dubbelt så många 80-åringar.

Studier visar att bland patienter över 60 år har 73 procent kognitiv svikt (minnesstörningar). Multisjuklighet blir med stigande ålder ett allt vanligare fenomen, enligt en definition så finns multisjuklighet hos sju procent av svenskarna. Multisjuka äldre passar sällan in i mallar för enklare vårdprogram utan kräver just ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande.

Att införa GVC skulle på lite längre sikt kunna ge trygghet till patienter och anhöriga.

Möjligheten att inrätta en Geriatrisk Vårdcentral (GVC) som likt BVC och MVC är en modell där den äldre multisjuke efter en grundlig kartläggning och läkarbedömning får en individuell vårdplanering. 

För inskrivna i hemsjukvården och på särskilda boenden finns på de flesta håll ett tillfredsställande och strukturerat arbete med de äldre via det system av primärvårdsläkare som är knutna till varje sådant boende men för andra individer saknas helhetsperspektivet.

Ewa-May Karlsson

gruppledare för Centerpartiet i

Region Västerbotten

Att införa GVC skulle på lite längre sikt kunna ge trygghet till patienter och anhöriga.

KD och V ratar ny politisk organisation i Vindeln

I januari 2021 skickades det ett förslag avseende ny politisk organisation i Vindeln till kommunfullmäktiges partier i Vindeln. Vi, Kristdemokraterna och Vänsterpartiethar...

”Vi flytt int!” blir välkommen hit!

Knappen ”vi flytt int” (söderut) är nu överspelad. Dags att ta fram en ny knapp med texten ”Välkommen hit”. Snacka om revansch för Norra Sverige.

Ovärdig syn på samekulturen

Ser att det är ”populärt” att skriva hatiska kommentarer om samer och renar. Har man som jag ett par hundra år bakåt i inlandet och Lappland är det mycket troligt att man liksom...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Västerbottningar för tunga för att åka ambulans

För att kunna rädda fler liv utrustas ambulanser med allt mer utrustning. Tyvärr riskerar den utrustningen, i kombination med att hela fem av tio västerbottningar är överviktiga,...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport