Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

I Norge och Finland får vattenkraftskommuner en viss del av fastighetsskatten, skriver insändarskribenten. Foto: ARKIVBILD

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare · Published jan 16, 2020 at 01:15

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner, regeringen säger att alla dessa kommuner ska ha samma förutsättningar enligt alla lagar som finns, ett ex är kommunallagen. En lag som mångt och mycket bestämmer vårt lands demokrati.

Åtta av tio kommuner enligt en undersökning, visar att de går på knäna när det gäller ekonomin till, äldreomsorgen sjukvården och skolan. Skattetrycket för många kommuner är så hög att det blir svårt att bedriva en vettig politik.

Att hela Sverige ska leva, och att vi har samma förutsättningar kan ifrågasättas, har vi samma förutsättning i Stockholm, Åsele, Vilhelmina eller Dorotea? Kommunalskatten är för Dorotea kommun den högsta i Sverige, jämfört med Solna kommun är skillnaden stor, nästan 6 kr lägre. Vårt land är otroligt rikt på naturresurser, som vattenkraft och skog, och det mesta kommer från glesbygdskommuner.

Varje år besöker Förening Sveriges Vattenkraftskommuner riksdagshuset och har riksdagsseminarier två dagar. Tanken är att framföra deras syften med föreningen, och visa hur den norska vattenkraftsmodellen fungera till glesbygdskommuner i Norge. Vattenkraften genererar enorma skattepengar till staten som vattenkraftskommuner inte får så mycket av.

I Norge och Finland får vattenkraftskommuner en viss del av den fastighetsskatt som den genererar till staten. Glesbygden i dessa grannländer får helt andra förutsättningar att utveckla sin byggd där man vill bo kvar och känna sig trygg. Hur tänker man i vårt riksdagshus när det gäller glesbygden, sitter man i en bubbla och bara tänker på sin egen position.

Det kom endast sex riksdagsledamöter på seminariedagarna som vattenkraftsföreningen hade 2019 och lyssnade på deras tankegångar om bland annat norgemodellen. De riksdagsledamöter som är folkvalda från Norrland fanns inte närvarande på mötet.

Det är kanske vattenkraften och skogen som är den största inkomstkällan i vårt land, och det mesta kommer från glesbygden. Det finns alltså pengar i vår skattekista, men var hamnar dessa skattepengar, ja inte i glesbygden. Det finns en tendens att det mer och mer blir ett klassamhälle, där urbaniseringen blir allt större.

Har de som styr vårt land tappat greppet om hur vi har det iglesbygden?

Kurt-Olof Edström

Åsele

Seminariedagarna som vattenkraftsföreningen hade 2019, kom det endast 6 riksdagsledamöter och lyssnade på deras tankegångar om bl.a. norgemodellen. De riksdagsledamöter som är folkvalda från Norrland fanns inte närvarande på mötet.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.