Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Vinsterna i bankverksamheten är alldeles för stora samtidigt som servicen bara blir sämre. Detta är inte acceptabelt, menar Carl-Erik Wallström. Foto: PIXABAY

Handelsbanken lägger ner kontor trots enorma vinster

Insändare · Published maj 27, 2021 at 01:15

Handelsbanken stänger för närvarande många av sina lokala kontor. I de flesta fall är det kontor i glesbygden som försvinner. I många fall är konsekvensen också att den berörda kommunens enda bankkontor läggs ned.

I Västerbottens län stänger Handelsbanken – eller har redan stängt – bland annat kontoren i Sorsele, Storuman och Åsele. I Västernorrlands län bland annat kontoren i Kramfors, Nordingrå och Ullånger och i Jämtlands län bland annat kontoren i Bräcke och Hammarstrand. Det är lätt att tänka – en katastrof – och en ren krigsförklaring mot glesbygden.

Samma dag som nedläggningen av kontoret i Sorsele blev en nyhet i SRs morgonprogram meddelade Handelsbanken att bankens vinst 1:a kvartalet i år uppgick till 5,6 miljarder kronor.

Det kan givetvis inte kosta Handelsbanken särskilt många kronor per år att driva flertalet kontor i glesbygden. Jämfört med vinsten om 5600 miljoner kronor de tre första månaderna 2021 är det förmodligen mindre än kaffepengar.

Handelsbanken har länge varit banken med många lokala kontor runt om i landet. Nu blir Handelsbanken en del av den grupp banker som koncentrerar sitt kontorsnät till de större orterna. I högtidliga sammanhang heter det att hela landet skall leva. På bankens hemsida redogörs för det samhällsansvar som man anser sig ha och som man också säger sig ta. Tydligen upphör bankens samhällsansvar vid många kommungränser.

Exemplen ovan visar att banken kryper ifrån samhällsansvaret samtidigt som man i egenskap av att vara så kallad systemviktig bank kräver statsmakternas beskydd i alla lägen. En ekvation som inte hänger ihop.

Nu är det inte bara på de orter som nämns i denna artikel som Handelsbanken lägger ned kontor. Enligt planerna avser banken att lägga ned ett stort antal kontor runt om i landet de närmast åren. Det innebär att samhällsservicen i glesbygden kraftigt försämras. Man överger glesbygden.

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna som räknas som systemviktig och därför i princip alltid skyddas av statsmakterna oavsett vad man än hittar på. En systemviktig bank får således inte gå omkull. Banken Lehman Brothers (borta i USA) konkurs för mer än 10 år sedan visar på faran av att låta en systemviktig bank gå omkull. Trots att så lång tid gått sedan konkursen är fortfarande alla skador, som förorsakades, inte åtgärdade.

Skyddet de systemviktiga bankerna åtnjuter från samhällets sida, skall givetvis leda till att de beter sig på ett sätt som gör att kunderna runt om i landet erbjuds god service. Det är märkligt att ansvariga ministrar i regeringen inte reagerar mot Handelsbankens beteende när man försämrar servicen på detta sätt och försvårar – närmast saboterar – samhällets strävanden att utveckla hela Sverige.

Nu säger banken att man skall satsa stort på att utveckla IT-systemen, Men vad hjälper det när Telia river ner telefonledningarna.

Ministrarna bör omgående kalla ledningarna för de systemviktiga bankerna till en diskussion om den uppkomna situationen. En av utgångspunkterna för diskussionen bör vara att det skall finnas minst ett bankkontor i varje kommun i hela landet. Skyddet som de systemviktiga bankerna har, gör det rimligt att statsmakterna skall kunna ställa sådana krav.

Nedläggningen av Handelsbankens kontor bör stoppas i avvaktan på vad som kan bli resultat av diskussionen. Detsamma bör gälla för de tre övriga storbankerna.

Det är nu dags att statsmakterna tar tag i problemen med bankservicen runt om i landet. Bankmarknaden bevisar än en gång att man inte klarar av den viktiga uppgiften att ge alla medborgare den service som man har rätt att kräva. Vinsterna i bankverksamheten är alldeles för stora samtidigt som servicen bara blir sämre. Detta är inte acceptabelt!

Carl-Erik Wallström

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport