Torsdag 25 februari 2021

Västerbottningen

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Insändare · Published feb 24, 2021 at 01:15

Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården.

Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige räddas. Sedan 1980-talet har överlevnaden för barn med medfödd hjärtsjukdom ökat från cirka 85 procent till dagens 97 procent. Men senare i livet riskerar de att drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom.

I dag lever cirka 32 000 barn och ungdomar samt 50 000 vuxna i Sverige med ett medfött hjärtfel. 2019 föddes cirka 48 barn med hjärtfel i Västerbotten, enligt Hjärt-Lungfondens beräkningar. Ny forskning visar även att yngre personer med medfödda hjärtfel löper ökad risk att drabbas av hjärtsvikt. Samma studie visar också att hjärtsvikt är allra farligast för dem som är under 35 år, då risken är 38 gånger högre att dö än för personer som fötts med friskt hjärta.

Uppskattningsvis skulle ungefär hälften av de personer som föds med hjärtsjukdom behöva följas upp i vuxensjukvården, ibland livet ut. Men enligt Socialstyrelsen är det ungefär bara var femte vuxen med medfött hjärtfel som vid något tillfälle kontrolleras på en specialistmottagning.

Eftersom spetskompetensen främst finns på landets sju universitetssjukhus har många långt till närmsta hjärtspecialist. Dessutom saknar flera regioner resurser för regelbunden uppföljning av personer med medfött hjärtfel. Hjärt-Lungfonden anser därför att:

Hjärtsjuka måste få regelbunden uppföljning hos hjärtspecialist. Västerbottens regionpolitiker bör avsätta resurser så att personer med medfödda hjärtfel regelbundet följs upp av sjukvården och får kontakt med en hjärtspecialist. I områden där det saknas mottagningar med spetskompetens bör regionen ta ansvar för att digitala konsultationer erbjuds.

Nationella riktlinjer måste tas fram. Socialstyrelsen bör i nationella riktlinjer klargöra hur uppföljningen av hjärtsjuka barn ska se ut för att säkerställa att regionerna erbjuder en korrekt behandling i vuxen ålder till alla personer som lever med medfödd hjärtsjukdom.

Det räcker inte att nästan alla barn med medfödda hjärtfel överlever. Det är hög tid att också ge dem långa och friska liv.
 

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
 

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Vi behöver ett aktivt skogsbruk för att få välfärd

I skogsdebatten ställs olika skogliga intressen mot varandra, som om allt vore oförenligt. Skall vi ha skogen för att ströva i och där vi plockar bär och svamp, eller skall den...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport