Lördag 15 maj 2021

Västerbottningen

Det är viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet, menar skribenterna. Foto: PIXABAY

Hur utbildas vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Insändare · Published maj 6, 2021 at 01:15

Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och nu måste Region Västerbotten se över hur man arbetar med att öka kunskaperna hos vårdpersonalen kring detta.

Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en interpellation i ärendet våld i nära relationer för att få svar på hur regionenjobbar för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer.

Det går för långsamt. Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet.

Fler ska våga lämna en våldsam relation, och de som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till utsatta personer under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Statistiken över hur många våldsutövare som döms är oacceptabel. Fler måste kunna gripas och lagföras.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet och därför är det nödvändigt att se över hur vårdpersonal utbildas kring detta.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare för Centerpartiet

Region Västerbotten

Maria Kristoffersson

Ledamot för Centerpartiet

Region Västerbotten

Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Sluta upp att kämpa mot vindkraften

Lars-Antti Oskarsson, Kajsa Persson och Annukka Sjöström skriver i en debattartikel (VK 23 april) att de ser vindkraften som ett hot mot vår natur, både lokalt och även totalt...

Släng ut gökungen medan tid är!

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Fascinerande "sakte-TV"

Pandemirestriktionerna har dessutom medfört att allt fler upptäcker allt som kan upplevas i närmiljön.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport