Onsdag 17 juli 2019

Västerbottningen

Husägare ska ha koll på avloppen

Insändare · Published apr 11, 2019 at 01:15

Mer än 8 000 småhus i Västerbotten har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö. Med obligatoriska kontroller får småhusägarna reda på hur deras avlopp mår, samtidigt som kommunernas tillsyn underlättas.

I Västerbotten finns cirka 33 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten beräknas en fjärdedel av alla små avlopp vara olagliga sedan 50 år tillbaka eftersom de saknar rening efter slamavskiljaren.
Väl fungerande avlopp är en förutsättning för att smittoämnen från avloppsvatten inte ska förorena grannens dricksvattenbrunn och för att badviken ska förbli badbar. Det ligger i såväl fastighetsägarens, grannarnas som allmänhetens intresse att de enskilda avloppen fungerar som de ska och att de renar vattnet effektivt.

Det är varje småhusägares ansvar att avloppet fungerar och underhålls. Tyvärr försummar många det ansvaret. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 56 år innan alla avlopp i Västerbotten håller godkänd standard.

Det är kommunerna ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp, men tillsynen och åtgärdstakten varierar kraftigt. Det är svårt för många kommuner att veta vilka avlopp som ska prioriteras. Det innebär att många småhusägare inte vet hur deras avlopp fungerar.

Ett sätt att lösa problemet är att införa obligatoriska kontroller av enskilda avlopp. Tanken är att alla små avlopp ska besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan vart sjunde år. Samtidigt upprättas också en avloppsdeklaration som skickas in till kommunen.

Då får småhusägarna en uppfattning om hur deras avlopp mår samtidigt som kommunerna får ett bra underlag för att kunna prioritera tillsynen av små avlopp. Med ett välutvecklat digitalt system kan avloppsdeklarationerna förenkla kommunernas administration. Deklarationerna gör också att ansvaret för avloppet hamnar där det ska, hos småhusägaren.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Våra marker, sjöar och vattendrag har inte råd att vänta längre. Det är dags för miljöministern och Västerbottens riksdagsledamöter att införa obligatoriska avloppsdeklarationer. Det är dags för ordning och reda bland de små avloppen.

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas råd

Ta det lugnt och nyktert på vägen

I semestertrafiken måste vi alla tänka på att det är omtänksamhet som borde råda snarare än egoism. Egoisten: Ska fram först, struntar att ge tecken vid sväng och omkörning,...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

Skogsbruket orsakar skadorna

Multiskadad skog kommer utav kalavverkning och plantager. Vilket Skogsstyrelsen och de stora skogsbolagen ogärna talar om. Skogsbrand som inte går att släcka kommer av samma...

Oväntat genialt utredningsförslag

Undrens tid är ännu icke förbi. I en tid när det mesta går i centralistisk riktning presenterade i förra veckan en statlig utredning ett förslag som, kors i taket, ser till hela...

Klimatvård borde erbjudas av Region Västerbotten

Ifjol fick 133 svenskar klimatvård för psoriasis. 19 av dem kom från Stockholm, 14 från Halland och 13 från Värmland. Men ingen kom från Västerbotten. Det beror på att Region...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...