Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Mustaschkampen ska sprida kunskap om prostatacancer och bilda opinion för tidig upptäckt och bättre tillgänglighet. 2400 män dör varje år av sjukdomen och i Västerbotten cirka 80 män. Foto: PIXABAY

Inför organiserad screening av prostatacancer i länet

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

I november månad pågår mustaschkampen som samlar in pengar för forskning om behandling av prostatacancer. Mustaschkampen ska också sprida kunskap om sjukdomen och bilda opinion för tidig upptäckt och bättre tillgänglighet. Betula prostatacancerföreningen i Västerbotten är engagerad i den kampen.

Prostatacancer är nämligen den mest vanliga cancerformen och även den som tar flest mäns liv. Drygt 10 000 män drabbas varje år och idag lever ca 100 000 män med diagnosen. 2400 män dör varje år och i Västerbotten cirka 80 män. Det är sju gånger fler än antalet människor som dör i trafiken.Trots att så många drabbas är sjukdomen förhållandevis eftersatt vad gäller systematisk organisation, resurser, forskning och tillgänglighet.

Inom Norra sjukvårdsregionen råder det små skillnader i tillgänglighet mellan regionerna. Problemet är snarare att det återfinns i de lägre skikten när det gäller väntetiderna. Västerbotten är sämst och når ingen av målen enligt Cancerfondsrapporten 2019 Norra sjukvårdsregionen.

Tidig upptäckt är nämligen helt avgörande för att bli botad. Därför måste nu ett system för allmän screening införas och det snarast. PSA prov, ett enkelt blodprov, har varit möjligt att ta men kanske inte alltid är tillförlitligt. Om organiserad prostatacancertestning införs nationellt uppskattar prostatacancerförbundet att cirka 1000 liv kan räddas varje år.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. För prostatacancer finns inte något sådant program ännu. Prostatacancer är en förrädisk sjukdom på så vis att den inte ger några symtom innan den är långt framskriden. Alltför många –1 800 varje år – upptäcks för sent och kan då bara erbjudas bromsande behandling. Nya läkemedel som förlänger livet finns men de är mycket dyra.

Införande av ett nationellt program för prostatacancertestning skulle inte bara förebygga onödigt lidande och för tidig död utan också bidra till att minska höga kostnader för de nya läkemedlen. Fram till att allmän organiserad screening införs anser vi att det är bra om en samordnad försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning införs i Västerbotten.

Regionen har också fått 400 000 Kr av regeringen att utreda former för mer organiserad tester av prostatacancer. Dessa medel borde nu resultera att någon form av försöktest införs för män i Västerbotten. Vi ska inte ha någon långbänk i denna fråga utan komma snabbt igång med organiserad kallelse så att vi kan rädda minst ett 30 tal liv i Västerbotten varje år. 

Olle Edblom C

regionfullmäktige i Västerbotten

Marianne Normark L

regionfullmäktige i Västerbotten

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Ekologiska kor kan hjälpa bina i hela Västerbotten

Kor har en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion. Kor i KRAV-certifierad produktion minskar klimatpåverkan, ökar den biologiska mångfalden och räddar bin...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Orättvisorna och skillnaderna är numera så stora och väl kända att de borde vara omöjliga att nonchalera av medier, politiker med flera.