Tisdag 7 juli 2020

Västerbottningen

Jourläkarlinje bör stoppas

Insändare · Published jun 25, 2020 at 01:15

Region Västerbotten kommer att prova en ny jourläkarlinje för inlandet som innebär en kraftig försämring  för oss.
   Ingen information har gått ut till allmänheten ännu så nu gäller det att försöka stoppa det här dåliga förslaget innan det permanentas och vi får sämre tillgång till akutläkare och långa avstånd för att få hjälp när vi blir sjuka!

Inlandsbo

Var nykter för barnens skull!

I år när så mycket är annorlunda kommer också sommaren att bli det. De traditionella danslekarna runt midsommarstången kommer inte att kunna arrangeras. Många semesterplaner får ställas in eller ändras. Vi befarar att mycket av det ”annorlunda”  innebär att fler tillåter att alkoholen få större utrymme. För barnens skull hoppas vi att det inte blir så! Vår förhoppning är att föräldrar, mor- och farföräldrar och andra vuxna förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt kan ansvara för barn och barnbarn. Och ha kul tillsammans!

  Många vuxna tror inte att barn märker att de druckit alkohol, men studier visar att barnen märker hur vuxnas beteenden förändras redan vid väldigt låg konsumtion. Detta skapar osäkerhet och oro hos barnen, även om händelsen sker vid ordnade och skötsamma tillfällen.

  Vuxna som har ansvar för barn och unga bör självklart avstå från alkohol i alla lägen. Trygghet och säkerhet ska vara förstahandsval. Ingen skulle någonsin lämna sitt barn med berusad barnvakt!  

  Med denna uppmaning vill vi önska att alla trots en annorlunda tid, väljer att fira en nykter sommar på ett tryggt sätt – för barnens skull!

Ann-Marie Lindgren

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Ulrika Nordström

Sveriges Blåbandsförbund

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Fina pärlor på nära håll 2020

Sommaren 2020 kommer gå till historien på ett eller annat sätt, självfallet på grund av Corona-krisen.