Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Kalhyggena är bara möjliga därför att de redan finns

Insändare · Published okt 13, 2021 at 01:15

Jag tror inte Arne Lindström riktigt inser hur mycket ursinne skogsbrukets kalhuggningar har framkallat hos svenska folket. Alla de som en morgon har vaknat och sett skogsmaskinerna slakta den skog där de sedan barnsben vandrat för att plocka bär och njuta av naturen. De som kommit ut till sin idylliska sommarstuga och till sin förfäran hittat den på ett kalhygge. Samer som inte finner föda till sina renar. Turistföretagare som ska förklara för utländska besökare att de inte kommit till en krigszon.

Jag tror att du Arne vid måste hålla med mig: om inte kalhuggningsbruket existerade idag, så skulle det vara omöjligt att införa det. Opinionen och vetenskapen skulle aldrig tolerera sådana ingrepp i naturen. Kalhyggena är bara möjliga därför att de redan finns. De förklaras av sin historia.

På femtiotalet började det storskaliga trakthuggandet. Skogen kalavverkades för att ersättas med virkesåkrar. Då var tidsandan var helt annorlunda. Den gamla bibliska föreställningen om människan som skapelsens krona var ännu orubbad. Ekonomi betydde allt i skogsbruket, ordet naturvård förekom inte. Att mänsklig verksamhet på allvar kunde hota livsbetingelserna på jorden var en tanke som ännu knappast fötts.

Det gamla överhetssamhället levde kvar. Det stora skiftet som inleddes under sextiotalet låg i framtiden. Det förekom knappast att folk protesterade mot vad överheten tog sig för. Det var inga demonstrationer och namninsamlingar mot vägbyggen och kraftverksdammar och gruvor. Politikerna bestämde vad bolag och myndigheter fick göra, vanligt folk la sig inte i. Men tänk tanken att i ett Sverige utan kalhyggen idag, skulle ett skogsbolag få för sig att på ett område av tiotals eller hundratals hektar hugga ner i stort sett vartenda träd och köra sönder marken med väldiga maskiner. Skulle någon ens kunna komma på en sådan idé?

Göran Burén

Författare, Holmön

Skogen kalavverkades för att ersättas med virkesåkrar.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport