Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare · Published mar 14, 2019 at 01:15

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna förvånar honom (MB 27/2). Men vad är det som förvånar? Är det något i min beskrivning som inte stämmer? Han skriver att de naturligtvis har sett över de verktyg de har för att slippa en rättslig process men har tvingats konstatera att det saknas rättspraxis på området.

Men har inte Sundqvist läst vad rättens ordförande Agneta Ögren sagt. ”Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt”.

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt! Frågan om ersättningen och den fortsatta skötseln och ägandet bör naturligtvis lösas genom en frivillig överenskommelse med markägarna.

Sundqvist skriver också, ”att det ingår i myndighetsrollen att ibland fatta obekväma beslut, som både kan och skall kritiseras.” Detta kan säkert vara rätt men det är mycket viktigt att myndigheterna inte fattar beslut, som i onödan tvingar oss vanliga människor att stämma staten för att behålla vår äganderätt.

Frågan måste nu tas upp på högre nivå då agerandet strider mot innehållet i punkt 26 i januariavtalet om att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen”. Om inte Skogsstyrelsen drar tillbaka sitt skamliga överklagande av en solklar dom bör regeringen med omedelbar verkan entlediga den nuvarande generaldirektören.

Nils-Åke Sandström (C)

Tavelsjö

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt!

Minska EU:s makt över jakten och viltvården!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Många jägare i Sverige känner sig oroade över EU:s makt över jaktfrågorna och befarar att EU:s bestämmelser om jakt och viltvård ska...

Låt de ovilliga stanna hemma!

Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset...

EU behövs för jobbens skull!

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. EU ger svenska företag tillgång till en marknad med över en halv miljard människor – det skapar jobb och...

Bensinuppror - nja....

Bensinupproret både hyllas och dissas. Vad man än tycker så sätter det fingret på väsentligheter för både den lilla människan och det stora jordklotet. Och allt hänger ihop....

(V) är inte trovärdiga i just landsbygdsfrågor

Svar till Vänsterpartiets Daniel Johansson och Liselotte Olssons insändare ”När C styr ökar klyftorna mellan stad och land.” Det är svårt att ge sig på Centerpartister när det...

Folkrörelserna växer på landet

Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....