Måndag 14 juni 2021

Västerbottningen

KD och V är starkt emot förslaget till ny politisk organisation i Vindeln. Det urholkar demokratin, skriver de. Foto: ARKIVILD

KD och V ratar ny politisk organisation i Vindeln

Insändare · Published jun 10, 2021 at 01:15

I januari 2021 skickades det ett förslag avseende ny politisk organisation i Vindeln till kommunfullmäktiges partier i Vindeln. Vi, Kristdemokraterna och Vänsterpartiethar reagerat kraftigt och varit mycket tydliga i våra remissvar.

Lagt förslag är provocerande dåligt. Fokus ligger på fel saker och det saknas både problembeskrivning och mål för förändringen. Socialdemokraterna driver trots det frågan vidare, med möjligt stöd från något eller några oppositionspartier. 

En revisionsbyrå kontaktades för att få en offert på fortsatt arbete. Revisionsbyrån menade i sitt svar att uppdraget om det genomförs är bortkastade pengar. Vi håller med. 

Vi vill göra våra kommuninvånare medvetna om vad som pågår och att vi är två partier som tar ansvar och säger ifrån. Förslaget bör förpassas till papperskorgen och fokus ska i stället läggas på sådant som förbättrar för kommunens invånare. 

Med den föreslagna organisationen reduceras antalet förtroendevalda drastiskt och därmed krymper medborgarnas kontakter med kommunpolitiken. Kraven på de politiker som blir kvar ökar väsentligt och riskerar att bli orealistiska. När färre politiker ansvarar för verksamheten centraliseras beslutsfattande och demokratin försvagas. Makten koncentreras helt till ett fåtal personer. Kommunfullmäktige blir en symbolisk och tandlös kommitté utan koppling till den faktiska verksamheten. 

Förtroendevalda, alltså eldsjälar som brinner för att utveckla enskilda delar av kommunens verksamheter, har inte längre några naturliga forum att verka i. Fokusering på långsiktiga och visionära frågor leder politiken bort från vardagsnära och dagsaktuella ärenden som engagerar invånarna, vilket knappast lär öka det folkliga engagemanget i lokalpolitiken. Föraktet för politiker riskerar att öka och viljan att engagera sig politiskt att minska. Förslaget som det ligger leder inte till någon besparing. 

Vi vill att fokus ska ligga på effektivisering, översyn av arbetssätt och att se över ersättningsnivåer. Den demokratiska processen ska förbättras. Inte nedmonteras! Här är en ordentligt förbättrad invånardialog ett viktigt redskap. Vidare behöver en uppförandekod införas för att förbättra arbetsklimatet. Fördelning av roller och ansvar mellan politiker och tjänstemannaorganisationen bör tydliggöras så att tjänstepersoner och politiker ges möjlighet till ett bättre samarbete.

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i Vindeln har förhindrat nedläggning av byskolor och sett till av vi får ett återinförande av en stadieindelad skola. Vi är övertygade om att samarbete ger resultat.

Nicholas Nordlander 

Vice ordförande Kristdemokraterna

Rolf Attmarsson

Ordförande Vänsterpartiet Vindeln

KD och V ratar ny politisk organisation i Vindeln

I januari 2021 skickades det ett förslag avseende ny politisk organisation i Vindeln till kommunfullmäktiges partier i Vindeln. Vi, Kristdemokraterna och Vänsterpartiethar...

”Vi flytt int!” blir välkommen hit!

Knappen ”vi flytt int” (söderut) är nu överspelad. Dags att ta fram en ny knapp med texten ”Välkommen hit”. Snacka om revansch för Norra Sverige.

Ovärdig syn på samekulturen

Ser att det är ”populärt” att skriva hatiska kommentarer om samer och renar. Har man som jag ett par hundra år bakåt i inlandet och Lappland är det mycket troligt att man liksom...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Västerbottningar för tunga för att åka ambulans

För att kunna rädda fler liv utrustas ambulanser med allt mer utrustning. Tyvärr riskerar den utrustningen, i kombination med att hela fem av tio västerbottningar är överviktiga,...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport