Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

Klimathotet på tas inte på allvar

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat på studiens frågor tycker att klimatförändringarna utgör ett allvarligt eller mycket allvarligt problem.

Sveriges siffror i studien liknar siffrorna från Trumps USA och det kolproducerande Australien, medan en mycket större andel av befolkningen i andra länder ser klimathotet som ett svårt problem.
Hur är detta möjligt, i ett land som Sverige med en hög utbildningsnivå? Hur kan hälften av de tillfrågade svenskarna ha missat oroande fakta som att 2020 tycks bli det varmaste år som någonsin uppmätts, att Arktis’ is försvinner i rekordfart och att orkaner, översvämningar och annat extremväder blir allt vanligare i den globala uppvärmningens spår?

En förklaring är väl att Sverige ännu inte råkat illa ut på grund av sådana väderhändelser. En annan förklaring kan vara att studiens deltagare själva anmält sig till enkäten. Att den inte byggt på något slumpmässigt utval kan ha gett ett skevt resultat, med tanke på att s k klimatskeptiker verkar vara mer aktiva på Internet än de som inser klimathotets faror.

”I Sverige är de som bryr sig minst om klimatförändringarna nästan dubbelt så benägna att dela nyheter på nätet än de som tar klimathotet på allvar. I både Sverige och USA ser vi hur en mycket högljudd minoritet gör stort väsen av sig på Internet”, skriver forskarna från Reuters Institute.

Vad ska man dra för slutsats av detta? Kanske att vi som bryr oss om klimathotet ska höja rösterna ännu mer. När nyheterna om skador på naturen nu kommer allt tätare, så borde detta märkas i alla kanaler – båda sociala media och ”gammelmedia”.

Ingela Björck

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.