Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

L: Ovaccinerade ska inte vårda!

Insändare · Published okt 14, 2021 at 01:15

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smitta sprids på äldreboenden via ovaccinerad personal. Det borde inte kunna hända. Människor med svår sjukdom eller stora omsorgsbehov, för tidigt födda spädbarn och små ovaccinerade barn kan inte välja bort vården eller omsorgen.

Liberalerna vill inte att någon ska ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Vi vill att arbetsgivare inom vård, omsorg, färdtjänst och LSS får uttalad rätt att bedöma om en ovaccinerad anställd bör överlåta arbetsuppgifter åt kollegor. Möjligheten att ställa det kravet där det verkligen behövs tror vi skulle göra livet tryggare för de som allra mest behöver trygghet.

Anställda som inte vaccinerar sig vet ofta inte hur viktig vaccinationen är. Vi vill att varje anställd ska kunna språket och förstå rutiner och skyddsutrustning. Varje anställd ska också få fortbildning för att vara trygg i sin yrkesroll. Det är oerhört viktigt att undersköterska nu blir en skyddad yrkestitel. Lika viktigt är det att de som utför patientnära omsorg som lägst har en sådan utbildning.

En del anställda har blivit felinformerade om vaccinerna med att de kan vara farliga. Många kan ha påverkats via sociala medier. Risken är att desinformation och vilseledning till slut blir direkt farlig. Vi är rädda att just detta händer nu. Alternativa fakta motas bäst med verkliga fakta.

Vi hoppas och tror att människor i nära kontakt med utsatta personer vill skydda de individer de arbetar för, även med vaccination. Krav är inte vårt förstahandsval. Idag råder det dock olika uppfattningar över landet om vad som är möjligt att göra som arbetsgivare. Rättsläget måste tydliggöras så att vård- och omsorgsarbetsgivare kan ge andra arbetsuppgifter till ovaccinerad personal som kommer nära sköra patienter. Till det följer också att det vid upphandling av vårdtjänster skall ingå fullgjord vaccinering av entreprenörers personal. Men ställda inför ett val mellan friska anställdas och sköra individers rättigheter och friheter, då väljer vi de mest utsattas sida.

Maria Lundqvist-Brömster

regiongruppledare (L)

Marianne Normark

vice ordf. primärvård och tandvård (L)

Thommy Bäckström

fullmäktigeledamot (L)

Lina Nordquist

sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport