Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Liberalerna: Vi får den fordonspolitik som vi förtjänar!

Insändare · Published okt 11, 2019 at 01:15

Miljöfrågan är i dag den absolut hetaste frågan. Vi har fått lära oss om flygskam, båtskam, bilskam, hemester osv. Att nå målet ett klimatneutralt samhälle 2045 kräver tydliga politiska beslut. Vi Liberaler har alltid sagt att den som skitar ner mest ska betala mest. Tittar vi på de politiska beslut som tas kring tex beskattning av drivmedel och fordon finns det betydligt mer att önska för att uppfylla liberalernas uppfattning om vem som ska bära kostnaderna.

Vi lever i ett avlångt land där förutsättningarna för att kunna pendla, åka till olika mötesplatser varierar stort. Bor du i södra Sverige finns det goda möjligheter till att välja bra kollektiva lösningar. Medan möjligheter till kollektiva lösningar för oss i Norrland är begränsade. Vi är i betydligt större utsträckning beroende av bil och flyg som transportsätt.

I dag är fokus på att vi ska köpa elbilar. Mycket av debatten handlar om el som det bästa alternativet. Problemet är att elbilar är inget som den vanlige Svensson har råd med. Staten subventionerar dessa bilköp med cirka 400 miljoner kronor 2019. För de som köper dessa bilar är denna subventionering inte avgörande vid köpet. Frågan är om detta är rätt använda skattepengar? Så är inte fallet, enligt mig. Med vetskapen om att exporten av dessa nya, begagnade elbilar till Norge är cirka 70 procent inom ett år. Med andra ord så subventionerar svenska staten norsk miljöpolitik. Vilket jag starkt ifrågasätter. Anledningen till denna export är att elbilar är helt skatte- och momsbefriade i Norge. Du slipper betala moms på en elbil som du köper i Sverige som är 1 år gammal.

Jag vill se en satsning på alternativ som gör att Svensson kan välja en bil som drivs av ett drivmedel som är fossilfritt, klimatsmart. Det finns biobensin, biodiesel, biogas, vätgas, E85, bioflygfotogen m.m. Staten uppmuntrar inte i dag till dessa alternativ. Jag vill se att de pengar som läggs på elbilssubventionerna istället läggs på att få igång en storskalig produktion av dessa drivmedel med subventionering som följd. Vill vi få till en förändring ska det vara attraktivt att kunna köpa något av dessa alternativ.

När det gäller fordonsbeskattningen känns det märkligt att staten uppmuntrar till att vi ska köpa äldre, sämre miljöbilar. Medan nya energisnåla och miljövänligare alternativ ska beskattas hårdare. Var är logiken i att staten uppmuntrar oss att köra vidare med en bil som är 10 år eller äldre, som släpper ut mer koldioxid per mil än de nyaste bilarna? Det rätta hade varit att dessa bilar hade omfattats av samma skatteberäkning. Då hade vi kunnat börja få en omställning i rätt riktning. De senaste siffrorna visar också att begagnatpriset på bensinbilar har ökat med 28% sedan den nya fordonsskatten infördes och att det råder brist på denna typ av bilar i dag.

Som liberal vill jag ha en politik som gör att den som skitar ner betalar mer. Det ska uppmuntras till köp, produktion av bilar med alternativa drivmedel. Fordon som vi inte vill ha rullande på våra vägar ska beskattas mera. Det är hög tid att göra om, göra rätt och ge tydliga signaler.

Jens Wennberg

Liberalerna

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.