Lördag 31 oktober 2020

Västerbottningen

Likvärdig skola är en utopi

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Ett nytt skolår har börjat och för många elever i länet och landet innebär det också en ny skola. Det beror inte på det fria skolvalet, utan bristen på detsamma. För små skolor i glesbygd innebär kommunernas dåliga ekonomi att de stängs. Eleverna får längre resor och skoldagar och för många bygder betyder skolnedläggning att arbetstillfällen och stora delar av den lokala servicen försvinner. Kvar finns hemtjänst och lantbrevbäraren.

Att det här är en olycklig utveckling tycker de allra flesta, även politiker. Men i handling betalar många beslutsfattare hellre nedläggningarnas pris, än att ta omaket med att kraftfullt ifrågasätta systemfelen. Att pengarna tryter för små kommuner beror inte på att de levt i sus och dus utan på höga kostnader och låg skattekraft. De behöver inflyttning, inte utflyttning, men för varje försämring av lokal service blir utmaningarna allt större. Som grädde på det moset finns stora brister i det kommunala utjämningssystemet. För exempelvis Vilhelmina kommun innebär det ett inkomstbortfall på nästan 31 miljoner kronor per år. Innan covid-19 hade åtta av tio kommuner stora svårigheter att hålla budget. Hur sannolikt är det att 80 procent av våra kommunala beslutsfattare inte gjort sitt bästa, eller unisont tappat förmågan att räkna?

Riksrevisionen, som enligt lag oberoende ska granska att insatser är effektiva och samhällsnyttiga, har kommit fram till att inlandskommunerna kraftigt underkompenseras. När Inga-Brita Ahlenius på sin tid granskade EU, FN och faktiskt även statsråd i svenska regeringen fick det stor uppmärksamhet. Men för den geografiska diskrimineringen, som ständigt återkommer i olika sammanhang och skepnader, finns inget intresse. Visst är det märkligt?

Jag har funderat på varför och kommit fram till att partipolitik ofta begränsar demokratin, istället för att stärka den. I glesbygd är vi för få för att vara intressanta och därför utmanar våra förtroendevalda ogärna sina egna partivänner på riksplanet. Det handlar om grupptillhörighet, makt och tolkningsföreträden. Att ifrågasätta är att vara obekväm, vilket också riskerar att betraktas som att vara okunnig eller i värsta fall opålitlig. Tunnelseende är ingen nackdel inom partipolitiken.

Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är att utjämna villkoren. Förslagen om allas rätt att välja skola och placeras i ”rimlig närhet” till de egna hemmen blir ihåliga. I glesbygd finns oftast inga alternativ alls att välja på. Och vad rimlig närhet innebär, berörs inte alls i betänkandet. Jag tänker att det här följer samma mönster. Likvärdig skola, omsorg, vård och service gäller för vissa områden, men inte i andra.

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning? Handen på hjärtat, hur mycket ork har du själv kvar till ”läxor”, fritidsintressen och motion en helt vanligt måndag i november?

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

MP: Vi vill bygga Sverige rättvist och gott

I ett av världens mest utvecklade länder väljer vi vilket samhälle vi vill vara. Om vi vill göra vad vi kan för att ingen ska lämnas efter och leva i utanförskap - eller om vi...

Oförutsedd landsbygdstillväxt

När skolorna i Brännland, Sörmjöle och Stöcke byggdes var det uppenbarligen ingen som förutsåg att befolkningen på landsbygden skulle växa med ökat antal elever som följd.

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport