Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Västerbottningen 20211007 Tomas Johansson

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Insändare · Published okt 13, 2021 at 01:15

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens.

På Skogssällskapet menar vi att mycket redan skett hos våra tusentals privata skogsägare, men att förändringen i skogen tar tid. Det paradigmskifte som skett sedan 1994 års skogsvårdslag är betydande, men skogen växer långsamt och det dröjer innan det syns i våra uppväxta skogar.

Det finns också mycket i skogsbruket som kan bli bättre, därför är fortsatt forskning viktig för att ge evidensbaserad kunskap om hur olika skötselmetoder påverkar ekonomi, ekologi och skogens upplevelsevärden.

Skogssällskapet äger ingen virkesindustri utan utgår i vår rådgivning från vad skogsägaren själv vill med sin skog och vilka förutsättningar som finns på platsen. De skogsägare som vi möter har en bred palett av intressen och mål med sina skogar.

Det kan till exempel handla om jakt, rekreation eller intresse för naturvård i kombination med virkesproduktion för att få en ekonomisk avkastning från skogen. Vi ser också ett stort engagemang och en stark vilja att lämna efter sig något bättre än det man själv tog över.

Sveriges skogar består av betydligt mer variation än vad som kommer fram i debatten, där det ofta framstår som att det endast finns två – rakt motsatta – sidor. I själva verket finns det gott om skogsägare och aktörer i Sverige som arbetar aktivt för ett mer varierat skogsbruk, där ekonomiska, ekologiska och sociala värden i skogen kan samverka och skapa värden.

Med ett ansvarsfullt och balanserat brukande kan skogen fortsätta ge oss träråvara, samtidigt som den gör nytta för klimat, biologisk mångfald och för oss människor som bor, vistas och arbetar i den.

Birgitta Löthman

regionchef Skogssällskapet i Västerbotten

Karin Fällman Lillqvist

hållbarhetschef på Skogssällskapet

Det paradigmskifte som skett sedan 1994 års skogsvårdslag är betydande, men skogen växer långsamt och det dröjer innan det syns i våra uppväxta skogar.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport