Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Myndigheter måste ha gott omdöme

Insändare ˇ Published apr 2, 2020 at 01:15

Efter den senaste tidens debatt om att tillåta vinterjakt på älg (däribland dräktiga kor), i mars-april måste omdömet ifrågasättas hos det statliga verk som beviljat detta.

Enligt Wikipedia är omdöme bl.a “förmågan att fatta rationella beslut”. Kloka synpunkter har framförts av veterinären Birger Andersson. Han menade i korthet att om Naturvårdsverket beviljar en sådan jakt i rådande förhållanden med skare och djup snö – dessutom utförd med helikopter, är det ett brott mot djurskyddslagen.

Naturvårdsverket framhärdade och beviljade detta mot bland annat berörda länsstyrelser. Inte nog med det. Genom att som Naturvårdsverket centralstyra jakt – och viltvårdspolitiken går man också emot ett mycket tydligt riksdagsbeslut att denna verksamhet skall regionaliseras. Alltså att föra beslutsbefogenheter från central till regional nivå. Men detta verkar inte gillas av Naturvårdsverket.

Det inträffade pekar återigen på behovet av en egen viltmyndighet, vilket också riksdagen genom ett tillkännagivande meddelat regeringen. Nu har Sveaskog klädsamt nog backat från sina krav om vinterjakt på älg.

Vi måste kunna lösa dessa  problem med vandringsälgens betesskador på annat sätt. Älgvandring i vår del av landet har förekommit i alla tider. Men då måste det, enligt min mening, bli mera morötter och mindre piskor i debatten. Ett exempel kunde vara att Sveaskog tog täten och halverade fällavgifterna som är en stor kostnad för den enskilde jägaren.

Åke Sandström

Jaktpolitiskt verksam sedan 1980

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...