Måndag 30 mars 2020

Västerbottningen

Borde lösningen inte vara att tandläkaren från Umeå åker upp till Vindeln istället? Foto: PIXABAY

Nya lösningar på bristen på tandläkare

Insändare · Published feb 27, 2020 at 01:15

Vid folktandvården i Vindeln har det föreslagits att tandsköterskor från Vindeln ska åka in till Umeå 2-3 dagar i veckan tills vidare, för att assistera tandläkare som saknar tandsköterskor. Det lämnar Vindeln utan både tandläkare och tandsköterskor och tvingar folk att åka långt för tandvård.

Centerpartiet har lämnat in en interpellation till ordförande i primär och tandvårdsutskottet. Frågan är om det finns en politisk vilja att tänka nytt kring tandvårdsuppdraget.

Krisen i vården har tyvärr nått även tandvården i regionen. Folktandvården har brist på tandläkare både i inlandet och kustkommunerna.

För att hitta lösningar på detta krävs ett flertal åtgärder och några av dessa åtgärder kommer att ta längre tid i anspråk. Här är det viktigt att tänka nytt och våga se olika lösningar på problemet. Kvinnoklinikens beslut att flytta 80 planerade kejsarsnitt från Umeå till Lycksele lasarett är ett bra exempel på nya sätt att tänka.

Kranskommunerna runt Umeå har problem med att bemanna fullt ut med tandläkare. I Umeå är det brist på tandsköterskor men tandläkare finns både hos regionen och privata utförare.

I Vindeln finns ingen privat tandläkare. Vid folktandvården i Vindeln har tandsköterskorna fått specialutbildning för att kunna göra provisoriska fyllningar, de assisterar också tandhygienisterna så att de ska hinna med fler patienter per dag.

Trots denna ökade arbetsbelastning så har det nu föreslagits att tandsköterskor från Vindeln ska åka in till Umeå 2-3 dagar i veckan tills vidare, för att assistera tandläkare som saknar tandsköterskor. Detta kan komma att innebära att fler vuxna inte får tandvård i Vindeln utan måste åka till Umeå.

Borde lösningen inte vara att tandläkaren från Umeå åker upp till Vindeln istället? Här finns bra lokaler och tandsköterskor på plats att assistera.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare Centerpartiet

Region Västerbotten

I Vindeln finns ingen privat tandläkare.

En annan värld väntar efter Corona

Vi befinner oss i en världsomfattande pandemi som också är en samhällelig kris. Världen kommer att se annorlunda ut efter Coronakrisen. Frågan är hur. Några tvärsäkra påståenden...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Vanligt folkvett behövs i krisläge

Krisberedskap är därför för många av oss, torr ved och reservaggregat för strömmen. Inte att hamstra toapapper, jäst och strösocker i panik.

De lokala små flygplatserna är viktiga

Runt om i Sverige har vi 34 regionala flygplatser, varav 27 har reguljär passagerartrafik. Alla de regionala flygplatserna finns på mindre orter med mindre passagerarkapacitet. De...

Dags för en människoskyddslag!

Kvigan Ko-Hilda i Kallhögen i Vännäs kommun har blivit rikskändis av det enkla skälet att hon inte har någon ko-kompis. Istället umgås hon med hästar hos ägaren Marika Andersson....