Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Öka digitaliseringen inom arbetet mot psykisk ohälsa

Insändare · Published jul 29, 2020 at 01:15

Människor tar livet av sig mitt framför näsan på oss, och det enda vi kan göra är att rycka på axlarna med en sorgsen min och prata om hur personen hade hela livet framför sig.

Enligt folkhälsomyndigheten har 1269 människor tagit livet av sig under 2019. Ja, ni läste rätt, 1269 som med andra ord motsvarar cirka fyra personer om dagen. Fyra själar som inte orkat leva mer, fyra själar som föredrog att ligga under jorden istället för att gå på jorden, fyra själar som hade kunnat vara din bror, din syster, din mamma eller din pappa.

Ett samhälle som ska arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa har idag visat ett stort misslyckande. I takt med att sociala media växer och blir en stor del av människans liv, bidrar det även till en ökning av psykisk ohälsa bland framförallt unga människor. Sociala media bygger på ett ideal som unga försöker leva upp till vilket ger prestationsångest som sedan även kan utvecklas till psykisk ohälsa.

Ett stort problem som bromsar det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att människor inte vågar prata om ämnet eftersom det är såpass tabubelagt. Att erkänna att man lider av ångest eller depression kan vara väldigt stigmatiserande och skamligt.

Psykisk ohälsa har blivit alltmer vanligt förekommande hos unga personer, framförallt bland kvinnor (Folkhälsomyndigheten 2019). Men alla vågar inte prata om det och be om hjälp vilket gör att de inte får den stöd dem behöver. Att prata med en psykolog är inte en självklarhet för alla dels för att kostnaden är en klassfråga och dels för att det kan ge en känsla av ett misslyckande.

Hur ska folk våga träda fram och prata om sitt mående?

Genom att öka digitaliseringen av stödsamtal och anonymisera klienten ger det en större möjlighet till att folk vågar prata om hur de mår. En sådan funktion gör även att stödet blir alltmer lättillgängligt.

Vi lever i en tid där de flesta ungdomar befinner sig i sociala medievärlden, därför är det viktigt att anpassa arbetet utifrån var de befinner sig för att kunna fånga upp dem innan det är försent.
 

Josra Khatouri

Socionom

Ett stort problem som bromsar det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att människor inte vågar prata om ämnet eftersom det är såpass tabubelagt.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.

Öka digitaliseringen inom arbetet mot psykisk ohälsa

Människor tar livet av sig mitt framför näsan på oss, och det enda vi kan göra är att rycka på axlarna med en sorgsen min och prata om hur personen hade hela livet framför sig....

När gleshet blir fördel

Corona-pandemin, både dess ursprung och spridning, stavas trängsel.