Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Orimligt med obalans mellan kommunerna

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun 6,8 miljoner mer per år – pengar som vi socialdemokrater anser är nödvändiga för att stärka välfärden. Moderaterna valde att inte stötta förslaget. Anser ni inte att Robertsfors behöver de här pengarna, Edward Riedl?

I dag har Sveriges kommuner och regioner väldigt olika förutsättningar för att bedriva välfärd. Detta måste vi ta hänsyn till. Därför har vi ett system för kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner och regioner. I vårt starka samhälle har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor.

Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och regioner när de inte är kopplade till bättre service. Kostnadsutjämningssystemet behöver därför uppdateras för att bli mer rättvisande. I praktiken innebär vårt nya förslag ökad kompensation till kommuner och regioner i exempelvis följande fall:

Kommuner där hemtjänsten behöver åka långt till sina äldre. Kommuner där det finns få barn och unga på stor yta. Regioner som har svårare att rekrytera ordinarie personal för att de ligger i glesbygd. Kommuner med svag socioekonomi, t.ex. låg inkomst och låg utbildning.

Eftersom vi vann omröstningen i riksdagen så kommer det nya systemet att vara på plats redan i början på nästa år. Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Större hänsyn kommer också att tas till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

Moderaterna, som inte stöttade förslaget, är däremot skyldiga att besvara följande två frågor: varför vill ni inte öka rättvisan mellan landets kommuner och regioner? Och varför ska rika Stockholmskommuner – som vinner på urbaniseringen, genom att de får färdigutbildad arbetskraft från resten av landet – inte bidra mer till vår gemensamma välfärd?

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Fördela intäker från vindkraften

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.