Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Orimligt med obalans mellan kommunerna

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun 6,8 miljoner mer per år – pengar som vi socialdemokrater anser är nödvändiga för att stärka välfärden. Moderaterna valde att inte stötta förslaget. Anser ni inte att Robertsfors behöver de här pengarna, Edward Riedl?

I dag har Sveriges kommuner och regioner väldigt olika förutsättningar för att bedriva välfärd. Detta måste vi ta hänsyn till. Därför har vi ett system för kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner och regioner. I vårt starka samhälle har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor.

Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och regioner när de inte är kopplade till bättre service. Kostnadsutjämningssystemet behöver därför uppdateras för att bli mer rättvisande. I praktiken innebär vårt nya förslag ökad kompensation till kommuner och regioner i exempelvis följande fall:

Kommuner där hemtjänsten behöver åka långt till sina äldre. Kommuner där det finns få barn och unga på stor yta. Regioner som har svårare att rekrytera ordinarie personal för att de ligger i glesbygd. Kommuner med svag socioekonomi, t.ex. låg inkomst och låg utbildning.

Eftersom vi vann omröstningen i riksdagen så kommer det nya systemet att vara på plats redan i början på nästa år. Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Större hänsyn kommer också att tas till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

Moderaterna, som inte stöttade förslaget, är däremot skyldiga att besvara följande två frågor: varför vill ni inte öka rättvisan mellan landets kommuner och regioner? Och varför ska rika Stockholmskommuner – som vinner på urbaniseringen, genom att de får färdigutbildad arbetskraft från resten av landet – inte bidra mer till vår gemensamma välfärd?

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Ekologiska kor kan hjälpa bina i hela Västerbotten

Kor har en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion. Kor i KRAV-certifierad produktion minskar klimatpåverkan, ökar den biologiska mångfalden och räddar bin...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Orättvisorna och skillnaderna är numera så stora och väl kända att de borde vara omöjliga att nonchalera av medier, politiker med flera.