Torsdag 6 augusti 2020

Västerbottningen

Posten har inte råd att vara distributionsstöd till media

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

I en ledare menar Torbjörn Wennebro att PostNord i strid med gällande lagstiftning försöker införa en ny distributionsmodell med varannandagsutdelning.

PostNord har av Post- och telestyrelsen fått uppdraget att säkerställa att medborgare och företag i Sverige har tillgång till posttjänster av god kvalitet till rimliga priser, den samhällsomfattande posttjänsten. Trots Sveriges geografi och att det här uppdraget kräver en finmaskig infrastruktur från Ystad till Haparanda har den här servicen hittills finansierats enbart genom portointäkter, utan offentligt stöd.

Postdistribution är en verksamhet som är förenad med en hög andel fasta kostnader, precis som tidningsutgivning, vilket gör att fallande volymer – brev eller tidningar – får väldigt stora ekonomiska konsekvenser.

Digitaliseringen påverkar i stort sett alla delar av samhället: tidnings- och postbranscherna är två branscher som har behövt och behöver gå igenom smärtsamma omställningar. Ungefär hälften av all brevkommunikation har övergått till digitala alternativ vilket gör att vi måste vrida och vänta på varenda sten för att spara pengar, på samma sätt som tidningsredaktioner runt om i landet har behövt anpassa sina verksamheter och distributionssätt efter vikande intäkter.

Jag har stor förståelse för att en övergång till utdelning av brev varannan dag kommer att ha viss negativ påverkan på tidningarnas möjlighet att komma ut till sina läsare. Jag måste dock göra vad jag kan för att säkerställa att den samhällsomfattande posttjänsten kan fortsätta under hållbara finansiella förutsättningar.

Den samhällsomfattande posttjänsten är trots allt inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. Det finns redan exempel på upphandlade lösningar för grupper med särskilda behov, och i vårt grannland Norge har staten upphandlat ett distributionsstöd för tidningar genom att den norska posten delar ut tidningarna. Skulle den svenska staten finna intresse i en motsvarande lösning vore vi naturligtvis öppna för sådana diskussioner.

Jag tror att det skulle kunna vara ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald. Vi i PostNord vill naturligtvis så långt det är möjligt vara med och bidra till ett starkt demokratiskt samhälle. Jag hoppas därför att tillsammans med ansvariga politiker och branschorganisationen TU kunna ha en konstruktiv dialog om hur tidningsdistributionen kan fortsätta på ett sätt som fortsätter att stimulera till tidningsläsande och hur en sådan tjänst kan finansieras.

Annemarie Gardshol

vd PostNord Sverige

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport