Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

Posten har inte råd att vara distributionsstöd till media

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

I en ledare menar Torbjörn Wennebro att PostNord i strid med gällande lagstiftning försöker införa en ny distributionsmodell med varannandagsutdelning.

PostNord har av Post- och telestyrelsen fått uppdraget att säkerställa att medborgare och företag i Sverige har tillgång till posttjänster av god kvalitet till rimliga priser, den samhällsomfattande posttjänsten. Trots Sveriges geografi och att det här uppdraget kräver en finmaskig infrastruktur från Ystad till Haparanda har den här servicen hittills finansierats enbart genom portointäkter, utan offentligt stöd.

Postdistribution är en verksamhet som är förenad med en hög andel fasta kostnader, precis som tidningsutgivning, vilket gör att fallande volymer – brev eller tidningar – får väldigt stora ekonomiska konsekvenser.

Digitaliseringen påverkar i stort sett alla delar av samhället: tidnings- och postbranscherna är två branscher som har behövt och behöver gå igenom smärtsamma omställningar. Ungefär hälften av all brevkommunikation har övergått till digitala alternativ vilket gör att vi måste vrida och vänta på varenda sten för att spara pengar, på samma sätt som tidningsredaktioner runt om i landet har behövt anpassa sina verksamheter och distributionssätt efter vikande intäkter.

Jag har stor förståelse för att en övergång till utdelning av brev varannan dag kommer att ha viss negativ påverkan på tidningarnas möjlighet att komma ut till sina läsare. Jag måste dock göra vad jag kan för att säkerställa att den samhällsomfattande posttjänsten kan fortsätta under hållbara finansiella förutsättningar.

Den samhällsomfattande posttjänsten är trots allt inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. Det finns redan exempel på upphandlade lösningar för grupper med särskilda behov, och i vårt grannland Norge har staten upphandlat ett distributionsstöd för tidningar genom att den norska posten delar ut tidningarna. Skulle den svenska staten finna intresse i en motsvarande lösning vore vi naturligtvis öppna för sådana diskussioner.

Jag tror att det skulle kunna vara ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald. Vi i PostNord vill naturligtvis så långt det är möjligt vara med och bidra till ett starkt demokratiskt samhälle. Jag hoppas därför att tillsammans med ansvariga politiker och branschorganisationen TU kunna ha en konstruktiv dialog om hur tidningsdistributionen kan fortsätta på ett sätt som fortsätter att stimulera till tidningsläsande och hur en sådan tjänst kan finansieras.

Annemarie Gardshol

vd PostNord Sverige

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport