Lördag 31 oktober 2020

Västerbottningen

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården.

Förändrade arbetssituationer, stress, fysiska och psykiska utmaningar blev vardag, men all fantastisk personal visade på att det finns en enorm styrka, en ryggrad i sjukvården. Men det finns också en baksida, en verklighet som fanns före Corona.

”Aldrig känner jag mig så liten som i kampen med vården”, sade hon. Men hon var inte patient, utan sjuksköterska.

Personal inom sjukvården har länge larmat om ohållbara arbetssituationer, stress och bristande löneutveckling. Och detta har fått konsekvenser. De senaste månaderna har ett flertal erfarna sjuksköterskor som arbetat i regionen sagt upp sig. En tredjedel av barnmorskorna vid Norrlands universitetssjukhus lämnar sin arbetsplats och vårdplatser på Skellefteå lasarett kan inte öppnas på grund av personalbrist.

Den största utmaningen regionen står inför är just nu att rekrytera kompetent personal.

Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. För att behålla personal och för att säkra rekrytering av framtidens medarbetare måste regionen visa att de värdesätter det arbete de utför dagligen.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Sjukvården är en kunskapsbaserad organisation, metoder och behandlingar ska baseras på god evidens. Det innebär i vår värld att man ska stötta och stödja och ge möjlighet till kompetensutveckling på alla nivåer.

Därför är det viktigt med fortbildning. Utbildningsstopp som majoriteten använder sig av sparar inga pengar - tvärtom. Det underminerar och personalen känner sig inte viktig.

Varför är det den duktiga vårdpersonalen på olika nivåer som får betala priset och inte de som bär ansvaret?

Ibland liknar löneutvecklingen en flat-line. Vårt mål är att den mest erfarna på en arbetsplats ska tjäna dubbelt så mycket som en nyanställd i samma yrkesgrupp. När erfarenhet underskattas kroknar människor och säger upp sig, vilket skapar stora kostnader för rekrytering, introduktion och handledning.

Trygg sjukvård kräver tid, kunskap och erfarenhet. Dit når vi inte med enbart nyutexaminerad personal, och absolut inte med för mycket hyrpersonal.

Vi har en ansvar för att sjuka människor får god vård.

Florence Nightingale, världens mest kända sjuksköterska, sa 1869: ”Det är alltid billigare att betala arbetskraften sitt fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid dyrare.”

Liberalernas regiongrupp

Carin Hasslow

gruppledare

Marianne Normark

Jens Wennberg

Thommy Bäckström

Maria Lundqvist Brömster

Nicke Grahn

MP: Vi vill bygga Sverige rättvist och gott

I ett av världens mest utvecklade länder väljer vi vilket samhälle vi vill vara. Om vi vill göra vad vi kan för att ingen ska lämnas efter och leva i utanförskap - eller om vi...

Oförutsedd landsbygdstillväxt

När skolorna i Brännland, Sörmjöle och Stöcke byggdes var det uppenbarligen ingen som förutsåg att befolkningen på landsbygden skulle växa med ökat antal elever som följd.

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport