Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare · Published sep 23, 2021 at 01:15

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den regionala utvecklingsstrategin, ska göra Region Västerbotten till en ledande miljöregion.

Enligt Parisavtalet ska världen vara klimatneutral 2050 och Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Region Västerbotten ska självklart också vara klimatneutral tills dess.

2045 är 24 år bort. Vad gjorde du för 24 år sedan, 1997? Räknar vi i antal val återstår sex val till 2045. Sex tillfällen att påverka vilken politik som ska leda miljö- och klimatarbetet.

Forskningen visar att utsläppen måste minska snabbt de närmaste nio åren. Därför har vi faktiskt bara två val på oss att påverka miljö- och klimatpolitiken mot vad som krävs. Har vi inte kommit en bra bit på vägen 2030 så kommer vi inte begränsa uppvärmningen till 1,5 grad och därmed inte nå Parisavtalet. Strategins delmål om minst 60 procent utsläppsminskning till 2030 jämfört med 2018 är därför avgörande.

Att enskilda västerbottningar tar initiativ för klimatet är välkommet, men politiker ska inte se det som lösningen. Vi politiker ska underlätta för medborgare att leva med liten klimat- och miljöpåverkan - göra det lätt att rädda planeten och svårt att förstöra den.

Att moralisera miljö- och klimatfrågan slår alltid fel. Ett exempel är flyget och bränsleskatten. Det visar hur debatten landar på individnivå när vi behöver prata om systemförändringar. En enskild medborgare som är beroende av bilen drabbas när bränsleskatten höjs, om inga andra alternativ finns. Därför måste politiken tydligt visa på alternativ. Här måste regionen exempelvis ställa om den egna fordonsflottan till fossilfritt, bygga ut kollektivtrafiken och laddinfrastrukturen (för du vet att det ofta blir lägre årskostnad att privatleasa en elbil än att köra fossilt, va?).

Du som bor i Västerbotten ska inte känna skam för hur du reser, vad du äter eller om det du köper är hållbart eller inte. Vi vill underlätta så att det mest ekonomiska, enkla och hälsosamma sättet att leva på också är det bästa för planeten, alla människor, djuren och naturen.

Emma Lindqvist

Miljöpartiet

regionråd

ansvarar för miljö, klimat och hållbarhet

Att moralisera miljö- och klimatfrågan slår alltid fel. Ett exempel är flyget och bränsleskatten. Det visar hur debatten landar på individnivå när vi behöver prata om systemförändringar.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport