Fredag 14 december 2018

Västerbottningen

Regionen får inte glömma bort de allra sjukaste

Insändare · Published nov 30, 2018 at 06:00

Västerbottens landstingspolitiker behöver prioritera de allra sjukaste under kommande mandatperiod. Gamla och sköra människor har rätt till en god och sammanhållen vård som organiseras utifrån deras behov.

Allt fler västerbottningar har förmånen att bli riktigt gamla. Tyvärr innebär det också att många drabbas av allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt, kol och cancer. Det ställer nya krav på hälso- och sjukvården för att kunna ge god vård till äldre människor som ofta är både sköra och multisjuka.

Dagens primärvård har inte förutsättningar att klara detta uppdrag. Den fragmenterade vården leder till att man som patient själv måste navigera rätt i en stor och komplex vårdorganisation. En svår och orimlig uppgift för en sjuk människa.

Det är ovärdigt en välfärdsstat som Sverige att gamla och sjuka behöver vänta i timmar på akutmottagningar för en första bedömning och sedan ännu längre på en vårdplats. Detta i miljöer som präglas av stress och personalbrist och där det ibland saknas möjlighet för den sjuka att kalla på hjälp.

Det är nu hög tid för Västerbottens landstingspolitiker att sätta de sjukaste patienterna i centrum och säkerställa en bättre vård än vad dagens hälso- och sjukvårdssystem kan leverera. Jag vill uppmana de styrande i landstinget att fokusera på tre avgörande frågor för en bättre hälso- och sjukvård för de allra sjukaste.

1. Integrera styrningen. Det krävs en gemensam samordning mellan olika aktörer och vårdnivåer som sätter patientens behov i centrum. Här finns goda exempel. I Norrtälje har landstinget och kommunen tillsammans bildat bolaget Tiohundra. Primärvård, sjukhusvård, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, hemsjukvård och rehabtjänster styrs nu under ett och samma tak.

2. Stärk primärvården. Länder som satsar på primärvården har en mer effektiv och jämlikt fördelad vård. Västerbottens primärvård behöver stärkas för att bli det samordnande navet kring den sköra och multisjuka patienten, med möjlighet att ta ansvar för att koordinera vården och omsorgen.

3. Forskningssatsa på multisjuka. Det behövs mer kunskap för att bättre förstå vad som påverkar de multisjuka patienternas hälsa, vad som är bäst tänkbara vård och hur vi förebygger ytterligare ohälsa och vårdskador. För det behövs riktade forskningssatsningar kring gruppen sköra och multisjuka. Här kan landstinget bidra med viktiga forskningsmedel.

Västerbottens landstingspolitiker måste nu ta ett större ansvar och satsa på de allra sjukaste under kommande mandatperiod. Det skulle kunna göra stor skillnad under livets sista år för alla de människor i Västerbotten som haft turen att bli gamla. Vi får inte glömma de sjukaste.

Jan Nilsson

Professor i hjärt-kärlmedicin och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Boven har namnet Centralisering

Mitt hjärta till vänster har mixats till fler färger. Anledningen till det är att jag är ett vaket barn av min tid som är öppen för hur samhället och vår värld har förändrats...

Tågkompaniet och Norrtåg lyssna på folk och tänk om!

De senaste dagarna har jag blivit kontaktad av många invånare i kommunen kring pendlingstrafiken på Botniabanan. Från den 9/12 försvinner en tur från Umeå, turen som går 20.14....

Norrtåg sviker Nordmalingsborna

Om ett par dagar försvinner en kvällstur från Umeå på Botniabanan. Det här går stick i stäv med Norrtågs övergripande mål om att tillgodose behovet av arbets- och...

Skogen styr upp vårt klimathot

Sverige är ett av Europas skogsrikaste länder och den svenska skogen har under lång tid bidragit till vårt välstånd. Den har producerat timmer och pappersmassa och är viktig för...

Lennart Holmlund tänker rätt

I ett debattinlägg i Västerbottens Kuriren den 4/11 ifrågasätter tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) nyttan med att bygga ett tågstopp för persontrafik i Sävar när...