Tisdag 22 oktober 2019

Västerbottningen

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare · Published aug 14, 2019 at 01:15

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen istället för att större delen kommer patienterna till del där det behövs bäst.

Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket inte är en nyhet för någon av oss och vi kommer att behöva mer vård och omsorg. Regionen har haft kännedom om detta under många år men har blundat. Vårdköerna växer och blir allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Samtidigt pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården och mycket ska föras över till primärvården så att slutenvården ska behandla de svårast sjuka och primärvården ska hantera den övriga befolkningen. Detta är inte på plats än.

Om de styrande hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi så skulle läget varit annorlunda. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer genom att använda skattemedlen på rätt sätt och så även personalen.

I Lycksele har ombyggnaden av lasarettet avstannat och byggnadsarbetarna har därför fått lämna bygget, vilket gör att det blir kostsamt. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts. Det är dyrt och dåligt då det är slöseri med skattemedel och till ingen nytta för befolkningen.

På nationell nivå har den rödgröna regeringen i sitt 73-punktsprogram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, även kallad Januariöverenskommelsen, i punkt 60-63 varit tydliga med att vård -och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar för alla kommuninvånare. Så har det inte blivit. Nu har skatteverket istället infört en moms på vårdtjänster på 25 procent, vilket vi anser är fel, där de vårdcentraler som driver verksamhet i egen regi får ta kostnaderna själva medan de offentliga vårdcentralerna får kompensation från staten. Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det!

Vi kan inte fortsätta så här, primärvården går minus med 400 miljonen och socialdemokraterna samt miljöpartiet har använt medborgarnas pengar till att betala av en onödig skuld. Istället skulle de ha gett pengar till vård och bättre arbetsmiljö till personalen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Motion, sömn, vänner – och natur!

Över 2 miljoner människor lyssnade på psykiatriläkaren Anders Hansens sommarprogram i radio och poddar, vilket lär vara ett rekord. Hans budskap om att vi människor inte är...

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Tandvård är en rättvisefråga!

I helgen fick vi riksdagsledamöter flera mail från västerbottningar angående tandvården. I mailen uppmanades vi politiker i riksdagen att agera för en rättvis tandvård. Ett...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...