Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare · Published aug 14, 2019 at 01:15

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen istället för att större delen kommer patienterna till del där det behövs bäst.

Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket inte är en nyhet för någon av oss och vi kommer att behöva mer vård och omsorg. Regionen har haft kännedom om detta under många år men har blundat. Vårdköerna växer och blir allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Samtidigt pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården och mycket ska föras över till primärvården så att slutenvården ska behandla de svårast sjuka och primärvården ska hantera den övriga befolkningen. Detta är inte på plats än.

Om de styrande hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi så skulle läget varit annorlunda. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer genom att använda skattemedlen på rätt sätt och så även personalen.

I Lycksele har ombyggnaden av lasarettet avstannat och byggnadsarbetarna har därför fått lämna bygget, vilket gör att det blir kostsamt. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts. Det är dyrt och dåligt då det är slöseri med skattemedel och till ingen nytta för befolkningen.

På nationell nivå har den rödgröna regeringen i sitt 73-punktsprogram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, även kallad Januariöverenskommelsen, i punkt 60-63 varit tydliga med att vård -och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar för alla kommuninvånare. Så har det inte blivit. Nu har skatteverket istället infört en moms på vårdtjänster på 25 procent, vilket vi anser är fel, där de vårdcentraler som driver verksamhet i egen regi får ta kostnaderna själva medan de offentliga vårdcentralerna får kompensation från staten. Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det!

Vi kan inte fortsätta så här, primärvården går minus med 400 miljonen och socialdemokraterna samt miljöpartiet har använt medborgarnas pengar till att betala av en onödig skuld. Istället skulle de ha gett pengar till vård och bättre arbetsmiljö till personalen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Ekologiska kor kan hjälpa bina i hela Västerbotten

Kor har en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion. Kor i KRAV-certifierad produktion minskar klimatpåverkan, ökar den biologiska mångfalden och räddar bin...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Orättvisorna och skillnaderna är numera så stora och väl kända att de borde vara omöjliga att nonchalera av medier, politiker med flera.