Onsdag 21 augusti 2019

Västerbottningen

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare · Published aug 14, 2019 at 01:15

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen istället för att större delen kommer patienterna till del där det behövs bäst.

Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket inte är en nyhet för någon av oss och vi kommer att behöva mer vård och omsorg. Regionen har haft kännedom om detta under många år men har blundat. Vårdköerna växer och blir allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Samtidigt pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården och mycket ska föras över till primärvården så att slutenvården ska behandla de svårast sjuka och primärvården ska hantera den övriga befolkningen. Detta är inte på plats än.

Om de styrande hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi så skulle läget varit annorlunda. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer genom att använda skattemedlen på rätt sätt och så även personalen.

I Lycksele har ombyggnaden av lasarettet avstannat och byggnadsarbetarna har därför fått lämna bygget, vilket gör att det blir kostsamt. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts. Det är dyrt och dåligt då det är slöseri med skattemedel och till ingen nytta för befolkningen.

På nationell nivå har den rödgröna regeringen i sitt 73-punktsprogram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, även kallad Januariöverenskommelsen, i punkt 60-63 varit tydliga med att vård -och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar för alla kommuninvånare. Så har det inte blivit. Nu har skatteverket istället infört en moms på vårdtjänster på 25 procent, vilket vi anser är fel, där de vårdcentraler som driver verksamhet i egen regi får ta kostnaderna själva medan de offentliga vårdcentralerna får kompensation från staten. Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det!

Vi kan inte fortsätta så här, primärvården går minus med 400 miljonen och socialdemokraterna samt miljöpartiet har använt medborgarnas pengar till att betala av en onödig skuld. Istället skulle de ha gett pengar till vård och bättre arbetsmiljö till personalen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Flickor med autism får sin diagnos senare än pojkar

Flickor med autism får ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan spelar redan en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi två tecken på autism som ofta...

Norrmejerier - dags att byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Regionen slösar bort pengar på administration

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen...

Låt skillnader bli styrkor i vårt land

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Miljökontoret tar inte tag i nedskräpning

Vännäs Kommun är likgiltig inför problem. Frågan måste nu verkligen ställas då ingentig görs när problem dyker upp. Det har skrivits massor av insändare samt även varit uppe på...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...