Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare · Published jul 2, 2020 at 01:15

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional utveckling i region Västerbotten och länets kommuner.

Region Västerbotten bör vara den aktör som har en bred överblick och kunskap om hur det ser ut i länet. Där är en ökad samverkan ett bra verktyg för att ha löpande kontakter med kommunerna. En stärkt samverkan med kommunernas näringslivskontor skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Under Coronakrisen har kommuner och regionen och andra aktörer jobbat hårt för att rädda jobb och mildra skadorna för företag och arbetsgivare i länet. Ett mycket viktigt arbete som skett på flera fronter, på olika nivåer och där rågångarna varit otydliga mellan olika aktörer. Centerpartiet ser att ett starkare samarbete mellan kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvariga och regionen skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Centerpartiet föreslår att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till ett närmare samarbete mellan regionens regionala utveckling och kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvarige.

För att näringslivet i Västerbotten ska få de bästa förutsättningarna så kan en starkare samverkan mellan olika aktörer och nivåer vara en framgångsfaktor. Regionen kan där ta ett större ansvar för att skapa denna kultur av samarbete och samverkan.

Maria Kristoffersson

Centerpartiet Region Västerbotten

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.

Öka digitaliseringen inom arbetet mot psykisk ohälsa

Människor tar livet av sig mitt framför näsan på oss, och det enda vi kan göra är att rycka på axlarna med en sorgsen min och prata om hur personen hade hela livet framför sig....

När gleshet blir fördel

Corona-pandemin, både dess ursprung och spridning, stavas trängsel.