Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

En julgran är inte något man bara går ut och hugger, utan lov. De som äger skogen förvaltar den för framtiden, för vårt samhälle och för hela vår värld, skriver flera ledande Kristdemokrater. Foto: ARKIVBILD

Respektera skogsägaren – hugg inte julgran utan lov

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Skogen som står runt omkring oss ägs av någon. Det är viktigt att komma ihåg, inte minst i juletid när det är dags att tänka på årets julgran. Den är inte något man bara går ut och hugger, utan lov. De som äger skogen förvaltar den för framtiden, för vårt samhälle och för hela vår värld. 

Genom skogen och det aktiva brukandet av skogen tar vi upp koldioxid motsvarande dubbelt så mycket som Sveriges rapporterade utsläpp. Genom skogen producerar vi material som ersätter plast, vi bygger hus i trä som andas och binder ytterligare koldioxid, vi producerar bränslen som hjälper oss i omställningen från fossila bränslen.

Skogens betydelse för landsbygdens jobb går inte att underskatta. För varje jobb i skogen skapas två ytterligare jobb hos underleverantörer. Det behövs alltså någon som äger och brukar skogen.

Vi kristdemokrater vill att fler ska få möjlighet att bruka skog, därför föreslår vi att statliga Sveaskog årligen säljer av 30 000 hektar till enskilda ägare.

Vi vill också stärka rätten att äga skog och förvalta den väl. Skogsägare som skött sin skog för bra har riskerat att få den registrerad som ”nyckelbiotop” och därmed omöjlig att avverka med förtjänst. En utredning fann nyligen regeringens praxis för detta lagvidrig. En liten bit land, ett företag, en egen bostad och så vidare ger människan den trygghet och värdighet hon behöver för att kunna stå självständig och trygg genom livet. Det ger också möjlighet att skapa värden som ger arbetstillfällen och nya fantastiska produkter. Att enskilda människor äger egendom som skog och mark tjänar därigenom det gemensammas bästa. 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

riksdagsledamot

Magnus Oscarsson (KD)

riksdagsledamot

Anna-Karin Lundberg (KD)

gruppledare Nordmaling

regionfullmäktige

Charlotta Enquist (KD)

gruppledare Skellefteå

De som äger skogen förvaltar den för framtiden, för vårt samhälle och för hela vår värld.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport