Måndag 14 oktober 2019

Västerbottningen

Västerbottningen 2019 09 12

S: Vi vill stärka välfärden i hela landet!

Insändare · Published sep 19, 2019 at 01:15

Vi står upp för att man har rätt till lika bra skola, vård och omsorg alldeles oavsett var i Sverige man bor.

Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar istället upp landets kommuner och regioner i kategorier om närande och tärande – tillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör detillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör det. Det vore önskvärt om de kunde tala ur skägget på den punkten. Istället får vi ett svar som närmast vill göra gällande att det är de som står upp för skatteutjämningen. Helt tvärtemot de utspel vi ser från Moderaterna.

Moderaterna lyfter att vissa kommuner kommer att få bidra lite mer i och med vårt nya förslag om kommunal utjämning. De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas – en logik som indirekt pekar ut andra kommuner som just tärande. Av detta kan vi nog dra slutsatsen att Moderaterna helt enkelt inte tror på idén om ett jämlikt och sammanhållet Sverige.

De tycks också strunta faktumet att kommunerna som utgör knutpunkter i sina regioner ofta fylls på med människor från mindre orter runt om – människor som fått sin skolgång betald av skattebetalarna på hemorten. Enligt oss socialdemokrater är det inte mer än rätt att de kommunerna bör kompenseras för det.

Förra mandatperioden investerade vi socialdemokrater 35 miljarder i svensk välfärd. Det har bland annat gjort att 100 000 fler idag jobbar i välfärden än när vi tillträdde. Genom Januariavtalet har vi sett till att säkra ytterligare förstärkningar till kommuner och regioner denna mandatperiod. Vi tror på jämlikhet – och är villiga att prioritera därefter. Precis som SKL:s analys ser vi att det under kommande mandatperioder behöver tillskjutas 90 miljarder till välfärden. Vi ser att välfärd efter behov kostar, något som Moderaterna i sitt snäva marknadsekonomiska tänk helt bortser från.

Dessutom verkar Moderaterna, å sin sida, tycka att kommuner och regioner som brottas med långa avstånd, kompetensförsörjning, utflyttning och en tuff ekonomi ska skylla sig själva.

Isak From (S)

distriktsordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

regionråd

De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas.

Liberalerna: Vi får den fordonspolitik som vi förtjänar!

Miljöfrågan är i dag den absolut hetaste frågan. Vi har fått lära oss om flygskam, båtskam, bilskam, hemester osv. Att nå målet ett klimatneutralt samhälle 2045 kräver tydliga...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Bankerna borde åläggas hantering av kontanter

Distriktsstyrelsen för Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Västerbotten har nyligen stått värd för en dialogkonferens med ett 90-tal pensionärer från Västerbotten och...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

(C) kritisk till besparing som innebär nedsatt IT-säkerhet

Centerpartiet sa nej till besparingsförslaget som innebär att IT-säkerheten riskeras och att förstärkt säkerhetslösning med utökat barnporrfilter inte kommer att genomförs i Umeå...

Offentliga investeringar göder staden

Landsbygden har hamnat lite högre upp på agendan i 2020 års budget som presenterades i förra veckan. Det mest påtagliga är skattesänkningar för 850 000 personer i landsbygd och...