Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

Västerbottningen 2019 09 12

S: Vi vill stärka välfärden i hela landet!

Insändare · Published sep 19, 2019 at 01:15

Vi står upp för att man har rätt till lika bra skola, vård och omsorg alldeles oavsett var i Sverige man bor.

Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar istället upp landets kommuner och regioner i kategorier om närande och tärande – tillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör detillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör det. Det vore önskvärt om de kunde tala ur skägget på den punkten. Istället får vi ett svar som närmast vill göra gällande att det är de som står upp för skatteutjämningen. Helt tvärtemot de utspel vi ser från Moderaterna.

Moderaterna lyfter att vissa kommuner kommer att få bidra lite mer i och med vårt nya förslag om kommunal utjämning. De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas – en logik som indirekt pekar ut andra kommuner som just tärande. Av detta kan vi nog dra slutsatsen att Moderaterna helt enkelt inte tror på idén om ett jämlikt och sammanhållet Sverige.

De tycks också strunta faktumet att kommunerna som utgör knutpunkter i sina regioner ofta fylls på med människor från mindre orter runt om – människor som fått sin skolgång betald av skattebetalarna på hemorten. Enligt oss socialdemokrater är det inte mer än rätt att de kommunerna bör kompenseras för det.

Förra mandatperioden investerade vi socialdemokrater 35 miljarder i svensk välfärd. Det har bland annat gjort att 100 000 fler idag jobbar i välfärden än när vi tillträdde. Genom Januariavtalet har vi sett till att säkra ytterligare förstärkningar till kommuner och regioner denna mandatperiod. Vi tror på jämlikhet – och är villiga att prioritera därefter. Precis som SKL:s analys ser vi att det under kommande mandatperioder behöver tillskjutas 90 miljarder till välfärden. Vi ser att välfärd efter behov kostar, något som Moderaterna i sitt snäva marknadsekonomiska tänk helt bortser från.

Dessutom verkar Moderaterna, å sin sida, tycka att kommuner och regioner som brottas med långa avstånd, kompetensförsörjning, utflyttning och en tuff ekonomi ska skylla sig själva.

Isak From (S)

distriktsordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

regionråd

De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas.

Ändra dagens pensionssystem!

I skenet från den friande domen av fondbolaget Allra finns det anledning att reflektera över dagens pensionssystem. Ett system där det är okej att ta ut 40 procent i avgifter och...

Det viktigaste skälet negligeras

För drygt en vecka sedan skickade en bybo i Trehörningen ut ett mail till samtliga bybor med information om att vägbelysningen genom den långsträckta byn är under utredning....

V: Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Det satt långt inne – men nu!

Det har varit uppenbart hur länge som helst, det vill säga att trä är ett i nästan alla avseenden överlägset byggnadsmaterial. Ändå har vi i Europas ledande skogsnation i över 100...