Tisdag 13 april 2021

Västerbottningen

Närheten till en matvarubutik, ett apoteksombud eller en postutlämning är livsviktig för familjer som väljer att bo på landsbygden, menar skribenterna. Foto: PIXABAY

Samhällskontraktet ska gå att lita på i hela landet

Insändare · Published mar 25, 2021 at 01:15

Det är en prövande tid för alla delar av vårt land. Coronapandemin slår hårt mot liv och hälsa – mot jobb och företagande. Nu behöver hela samhället kraftsamla. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför genomfört historiska budgetsatsningar. Med stöd och reformer på sammanlagt nästan 105 miljarder och välfärdssatsningar på nästan 30 miljarder, plus flertalet extra ändringsbudgetar, tar vi ansvar för att klara sjukvården och ekonomin i ett historiskt svårt läge.

Det finns grundläggande orättvisor i vårt land, klyftor mellan människor och mellan olika delar av landet. Vi är de första att erkänna att regeringar av olika färg, också socialdemokratiska, har låtit landsbygdens behov stå tillbaka.

Sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister 2014 har vi börjat minska klyftorna mellan stad och land, det perspektivet måste genomsyra all politik och samhällsansvaret måste vara genomgripande. Marknaden kommer aldrig enskilt att lösa landsbygdens utmaningar. Vi ser till att det finns politisk ork och vilja.

Pandemin har visat att framtidens arbetsmarknad inte nödvändigtvis behöver vara knuten till storstadens brus. Med mångas övergång till distans- och hemarbete öppnas landsbygdens möjligheter upp. Därför satsar vi nu på bredbandsutbyggnad i hela Sverige och med det säkras folkets rätt till uppkoppling och möjliggör för företagande och boende i hela landet.

Vi investerar även i driftstöd och investeringsstöd för lanthandlare då vi vet att närheten till en matvarubutik, ett apoteksombud eller en postutlämning är livsviktig. Likaså ser vi vikten av jobb och framtidstro på landsbygden och det är därför vi nu också säkerställer satsningen på att stärka näringslivet i Västerbottens småkommuner.

För den grundläggande tryggheten att leva och bo på landsbygden behöver vi satsa på välfärden. Du ska kunna lita på skolan, sjukvården och omsorgen i hela landet. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater aktivt driver en politik som nu stärker välfärden med historiska belopp.

Vi uppmanar alla partier i Sveriges riksdag att sluta samman bakom vår vision om att hela Sverige ska leva. Släpp era marknadsideologiska skygglappar och er storstadsfixering. Vi är villiga att ta ansvar och vårt besked är tydligt: Tiden för nedskärningar måste vara förbi, samhällskontraktet ska gå att lita på.

Jennie Nilsson (S)

Landsbygdsminister

Isak From (S)

Riksdagsledamot Västerbotten

Nu behöver hela samhället kraftsamla.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Samhällskontraktet ska gå att lita på i hela landet

Det är en prövande tid för alla delar av vårt land. Coronapandemin slår hårt mot liv och hälsa – mot jobb och företagande. Nu behöver hela samhället kraftsamla. Den...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

Kan L kalla sig liberalt parti?

Nyamko Sabuni har nu vunnit mycket knapp majoritet i partiledningen för sin linje, att Januariavtalet skall gälla till och med budgetpropositionen för 2022 och sedan avvecklas....

Fram för lokala arbetsmarknader

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.