Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Besparing kräver solidaritet och samarbete, menar Nils-Åke Sandström från Tavlesjö. Foto: PIXABAY

Skippa revirtänkandet inom kyrkan

Insändare · Published nov 7, 2019 at 01:15

Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt innebära stora möjligheter. Vi har vant oss med att se oss som konsumenter av kyrkans verksamhet och gudstjänsterna som de anställdas uppgift.

Vi har nöjt oss med att vara besökare och lyssnare. Ja, ibland ordnar vi kaffeserveringen, men det är nog väldigt sällan som vi vanliga kyrkotillhöriga förväntas eller anförtros andra viktiga uppgifter, trots att det nu finns stor kompetens och kunnande bland kyrkobesökarna. Men besparingar kräver solidaritet och uppoffringar och då gäller det att se objektivt på hela Pastoratets verksamhet och då finns det inget utrymme för revirbevakning, där den egna församlingens resurser absolut inte får röras. Besparingarna måste i stället bedömas utifrån hur olika församlingar kommer att påverkas.

Landsbygdsförsamlingarna har jämförelsevis få invånare men är stora ytmässigt. Möjligheterna att samverka med andra församlingar är därför på grund av de stora avstånden mycket små. Det är inte rimligt att tro att församlingsborna skall åka flera mil till andra församlingars kyrkor eller till andra församlingars barn- och äldreverksamhet. Församlingarna i tätorten har däremot stora möjligheter att samverka.

Det är inte långt till nästa kyrka om den egna församlingskyrkan måste ställa in en gudstjänst och det är nog väldigt sällsynt att en kyrka inte rymt alla besökare. På samma sätt bör det finnas stora möjligheter att samordna barn och ungdomsverksamheten. Blir barn och ungdomsgrupperna för stora finns det säkert många frivilliga som gärna ställer upp som volontärer för att hjälpa till.

Tavelsjö församling har nu en halvtidstjänst diakon. Den är mycket viktigt för församlingens verksamhet för barn och äldre. Pastoratets förslag att ta ifrån oss denna tjänst betyder att man inte längre kommer att ha någon, som leder den diakonala verksamheten i Tavelsjö församling och som vårt Pastorats kyrkoherde Lena Fagéus nyligen sa: Teologins och diakonins röst behövs kanske mer än någonsin.

Nils-Åke Sandström

Tavelsjö

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...