Torsdag 21 november 2019

Västerbottningen

Besparing kräver solidaritet och samarbete, menar Nils-Åke Sandström från Tavlesjö. Foto: PIXABAY

Skippa revirtänkandet inom kyrkan

Insändare · Published nov 7, 2019 at 01:15

Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt innebära stora möjligheter. Vi har vant oss med att se oss som konsumenter av kyrkans verksamhet och gudstjänsterna som de anställdas uppgift.

Vi har nöjt oss med att vara besökare och lyssnare. Ja, ibland ordnar vi kaffeserveringen, men det är nog väldigt sällan som vi vanliga kyrkotillhöriga förväntas eller anförtros andra viktiga uppgifter, trots att det nu finns stor kompetens och kunnande bland kyrkobesökarna. Men besparingar kräver solidaritet och uppoffringar och då gäller det att se objektivt på hela Pastoratets verksamhet och då finns det inget utrymme för revirbevakning, där den egna församlingens resurser absolut inte får röras. Besparingarna måste i stället bedömas utifrån hur olika församlingar kommer att påverkas.

Landsbygdsförsamlingarna har jämförelsevis få invånare men är stora ytmässigt. Möjligheterna att samverka med andra församlingar är därför på grund av de stora avstånden mycket små. Det är inte rimligt att tro att församlingsborna skall åka flera mil till andra församlingars kyrkor eller till andra församlingars barn- och äldreverksamhet. Församlingarna i tätorten har däremot stora möjligheter att samverka.

Det är inte långt till nästa kyrka om den egna församlingskyrkan måste ställa in en gudstjänst och det är nog väldigt sällsynt att en kyrka inte rymt alla besökare. På samma sätt bör det finnas stora möjligheter att samordna barn och ungdomsverksamheten. Blir barn och ungdomsgrupperna för stora finns det säkert många frivilliga som gärna ställer upp som volontärer för att hjälpa till.

Tavelsjö församling har nu en halvtidstjänst diakon. Den är mycket viktigt för församlingens verksamhet för barn och äldre. Pastoratets förslag att ta ifrån oss denna tjänst betyder att man inte längre kommer att ha någon, som leder den diakonala verksamheten i Tavelsjö församling och som vårt Pastorats kyrkoherde Lena Fagéus nyligen sa: Teologins och diakonins röst behövs kanske mer än någonsin.

Nils-Åke Sandström

Tavelsjö

Vad gör Umeåpolitikerna för miljömålen

Umeå kommun ska snart besluta om nya miljömål, däribland nya klimatmål. De flesta tror att det finns gott om tid att minska våra utsläpp, kanske ända till år 2030 eller 2040. Det...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

Ta fram en modell för AF som funkar i hela landet

I sociala medier så diskuteras Arbetsförmedlingen och flera av inläggen handlar om Martin Ådahl som ”boven i dramat”, att det är han ensam som ska lägga ner Arbetsförmedlingen med...

När landsbygden vägrar ta skit!

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service...

Digitalisera landsbygden!

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, det har riksdagen slagit fast. Men i dag har bara 6 av 10 hushåll och företag på landsbygden i...

Vi måste våga ta itu med systemfelen

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...