Lördag 28 november 2020

Västerbottningen

Skogen: Vart är vi på väg? När blir det nog?

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

I denna tidning har länsstyrelsens senaste insats redovisats när det gäller att undanta skog från skoglig produktion som är så viktig i dessa dagar då världens ledare ropar efter olika insatser för att minska miljö- och klimathotet. Redovisningen visar att nu skall ytterligare 8.415 hektar mark sättas i “malpåse” eller kanske för fri utveckling av granbarkborre.

Hela arealen är förvisso inte produktiv skogsmark men för att få en jämförelse kan sägas att det motsvarar fler än hundra ordentliga skogshemman i vårt län. Och detta pågår i alla län ! Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klimatsmart. Den skogliga produktionen skall stimuleras och större fokus borde därför läggas på att utveckla redan skyddade områden i stället för att fortsätta att undanta stora arealer från brukande.

Därför är rubrikens frågeställning relevant: När blir det nog av undantag för möjligheterna att möjliggöra en cirkulär användning av skogen både genom att öka skogstillväxten och binda koldioxid samt skapa förnybar skogsråvara som ersättning för fossila material. Detta är bra för både klimatet och skogen.

När vågar våra riksdags- och regeringspolitiker inse detta?

Maski Hallonen

När blir det nog av undantag för möjligheterna att möjliggöra en cirkulär användning av skogen

Skamligt att psykiskt sjuka behandlas sämre i vården

Det är en skam att psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom. Det finns hårresande berättelser från psykiskt sjuka människor, som kan vittna om detta....

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport