Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Skogen: Vart är vi på väg? När blir det nog?

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

I denna tidning har länsstyrelsens senaste insats redovisats när det gäller att undanta skog från skoglig produktion som är så viktig i dessa dagar då världens ledare ropar efter olika insatser för att minska miljö- och klimathotet. Redovisningen visar att nu skall ytterligare 8.415 hektar mark sättas i “malpåse” eller kanske för fri utveckling av granbarkborre.

Hela arealen är förvisso inte produktiv skogsmark men för att få en jämförelse kan sägas att det motsvarar fler än hundra ordentliga skogshemman i vårt län. Och detta pågår i alla län ! Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klimatsmart. Den skogliga produktionen skall stimuleras och större fokus borde därför läggas på att utveckla redan skyddade områden i stället för att fortsätta att undanta stora arealer från brukande.

Därför är rubrikens frågeställning relevant: När blir det nog av undantag för möjligheterna att möjliggöra en cirkulär användning av skogen både genom att öka skogstillväxten och binda koldioxid samt skapa förnybar skogsråvara som ersättning för fossila material. Detta är bra för både klimatet och skogen.

När vågar våra riksdags- och regeringspolitiker inse detta?

Maski Hallonen

När blir det nog av undantag för möjligheterna att möjliggöra en cirkulär användning av skogen

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Fina pärlor på nära håll 2020

Sommaren 2020 kommer gå till historien på ett eller annat sätt, självfallet på grund av Corona-krisen.