Torsdag 23 januari 2020

Västerbottningen

Skogsbruket orsakar skadorna

Insändare · Published jul 15, 2019 at 07:15

Multiskadad skog kommer utav kalavverkning och plantager. Vilket Skogsstyrelsen och de stora skogsbolagen ogärna talar om.

Skogsbrand som inte går att släcka kommer av samma orsak, plantager.

Bra är att börja med att se SVT Vetenskapens Värld Avsnittet "Skogsbrändernas tid" som gick i våras 11:e mars och på repris 24:e juni. Den ger bra info.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB verkar inte ha förstått frågan. De talar fortfarande om brandbekämpning.

De varnar inte dom som bor i plantageområden att evakuera. En brand i en plantage har aldrig gått att släcka med konventionell brandbekämpning.

Multiskadad skog är en parallell, det beror också på plantager. Så om vi vill ha bränder som inte går släcka och skog som är så pass skadad så att virket får lågt värde eller blir obrukbart. Ja, då bör vi fortsätta med kalavverkning och monokulturplantager.

Jag anser att det är fel, det gör de flesta i världen numera, utom i Sverige. Stora delar av norra Sverige håller i det tysta på att förvandlas till en massaplantage.

Inte av något skäl alls. Eftersom kalavverkning är det ekonomiskt sämsta alternativet för en skogsägare eller ett skogsbolag.

De som gynnas är skogsklippare, kvartalsekonomer och brottslingar som stulit sin mark. Vilket många skogsbolag gjorde på 1800-talet.

De stal skog på olika sätt. Värst var den svenska staten som konfiskerade enorma arealer skogsmark i övre Norrland.

Motivet var att vi inte klarade av att äga själva eftersom dom hittade på att vi var av en sämre sort, i Uppsala kallade dom alla norr om Umeå nedsättande ord, ungefär med samma avsikt som man hittade på rasistiska glåpord för andra grupper.

Då gjorde det liksom inget att man stal. Liksom att det fortfarande inte gör något om man förstör natur här uppe.

Så i till exempel Sörmland finns mycket få kalhyggen. Bränder och multiskadad skog berör inte de områden där makthavarna bor.

Därför är det en lågprioriterad fråga i media på riksplanet. De gör pliktskyldigt sina reportage. Men, frågorna och svaren uteblir.

Tomas Johansson

Miljöingenjör, Skellefteå

Multikultur och kalavverkningen är vad som skadar skogen

Fördela intäker från vindkraften

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.