Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Skogsbruket orsakar skadorna

Insändare · Published jul 15, 2019 at 07:15

Multiskadad skog kommer utav kalavverkning och plantager. Vilket Skogsstyrelsen och de stora skogsbolagen ogärna talar om.

Skogsbrand som inte går att släcka kommer av samma orsak, plantager.

Bra är att börja med att se SVT Vetenskapens Värld Avsnittet "Skogsbrändernas tid" som gick i våras 11:e mars och på repris 24:e juni. Den ger bra info.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB verkar inte ha förstått frågan. De talar fortfarande om brandbekämpning.

De varnar inte dom som bor i plantageområden att evakuera. En brand i en plantage har aldrig gått att släcka med konventionell brandbekämpning.

Multiskadad skog är en parallell, det beror också på plantager. Så om vi vill ha bränder som inte går släcka och skog som är så pass skadad så att virket får lågt värde eller blir obrukbart. Ja, då bör vi fortsätta med kalavverkning och monokulturplantager.

Jag anser att det är fel, det gör de flesta i världen numera, utom i Sverige. Stora delar av norra Sverige håller i det tysta på att förvandlas till en massaplantage.

Inte av något skäl alls. Eftersom kalavverkning är det ekonomiskt sämsta alternativet för en skogsägare eller ett skogsbolag.

De som gynnas är skogsklippare, kvartalsekonomer och brottslingar som stulit sin mark. Vilket många skogsbolag gjorde på 1800-talet.

De stal skog på olika sätt. Värst var den svenska staten som konfiskerade enorma arealer skogsmark i övre Norrland.

Motivet var att vi inte klarade av att äga själva eftersom dom hittade på att vi var av en sämre sort, i Uppsala kallade dom alla norr om Umeå nedsättande ord, ungefär med samma avsikt som man hittade på rasistiska glåpord för andra grupper.

Då gjorde det liksom inget att man stal. Liksom att det fortfarande inte gör något om man förstör natur här uppe.

Så i till exempel Sörmland finns mycket få kalhyggen. Bränder och multiskadad skog berör inte de områden där makthavarna bor.

Därför är det en lågprioriterad fråga i media på riksplanet. De gör pliktskyldigt sina reportage. Men, frågorna och svaren uteblir.

Tomas Johansson

Miljöingenjör, Skellefteå

Multikultur och kalavverkningen är vad som skadar skogen

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.