Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Skogsbruket orsakar skadorna

Insändare · Published jul 15, 2019 at 07:15

Multiskadad skog kommer utav kalavverkning och plantager. Vilket Skogsstyrelsen och de stora skogsbolagen ogärna talar om.

Skogsbrand som inte går att släcka kommer av samma orsak, plantager.

Bra är att börja med att se SVT Vetenskapens Värld Avsnittet "Skogsbrändernas tid" som gick i våras 11:e mars och på repris 24:e juni. Den ger bra info.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB verkar inte ha förstått frågan. De talar fortfarande om brandbekämpning.

De varnar inte dom som bor i plantageområden att evakuera. En brand i en plantage har aldrig gått att släcka med konventionell brandbekämpning.

Multiskadad skog är en parallell, det beror också på plantager. Så om vi vill ha bränder som inte går släcka och skog som är så pass skadad så att virket får lågt värde eller blir obrukbart. Ja, då bör vi fortsätta med kalavverkning och monokulturplantager.

Jag anser att det är fel, det gör de flesta i världen numera, utom i Sverige. Stora delar av norra Sverige håller i det tysta på att förvandlas till en massaplantage.

Inte av något skäl alls. Eftersom kalavverkning är det ekonomiskt sämsta alternativet för en skogsägare eller ett skogsbolag.

De som gynnas är skogsklippare, kvartalsekonomer och brottslingar som stulit sin mark. Vilket många skogsbolag gjorde på 1800-talet.

De stal skog på olika sätt. Värst var den svenska staten som konfiskerade enorma arealer skogsmark i övre Norrland.

Motivet var att vi inte klarade av att äga själva eftersom dom hittade på att vi var av en sämre sort, i Uppsala kallade dom alla norr om Umeå nedsättande ord, ungefär med samma avsikt som man hittade på rasistiska glåpord för andra grupper.

Då gjorde det liksom inget att man stal. Liksom att det fortfarande inte gör något om man förstör natur här uppe.

Så i till exempel Sörmland finns mycket få kalhyggen. Bränder och multiskadad skog berör inte de områden där makthavarna bor.

Därför är det en lågprioriterad fråga i media på riksplanet. De gör pliktskyldigt sina reportage. Men, frågorna och svaren uteblir.

Tomas Johansson

Miljöingenjör, Skellefteå

Multikultur och kalavverkningen är vad som skadar skogen

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Strandskyddet bör bestämmas kommunalt

Nyligen presenterades ännu ett förslag till ändring av strandskyddsbestämmelserna. Liksom de två tidigare utredningarna i närtid (Alliansen samt förra S-regeringen) utlovas...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Snart kan det bli lättare att bygga strandnära

Centerpartiet vill att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas. Idag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulen för människor som vill bygga sitt hus nära ett...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.