Lördag 31 oktober 2020

Västerbottningen

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka!

Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från Sverige, trots att de döms för allvarlig brottslighet. Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften. För rån är motsvarande andel endast 2 procent och för grov misshandel 3 procent. 

Detta är helt orimligt! Utgångspunkten måste vara att den som inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisas. Det gäller inte minst brott som begås inom ramen för gängkriminalitet.

För utländska medborgare som kan utgöra ett allvarligt hot mot rikets säkerhet eller som kan förmodas vara terrorister, finns dessutom särskilda regler som innebär att utvisning är möjligt utan att han eller hon dömts för brott. Detsamma gäller om det kan befaras att denne kommer att begå terroristbrott. Detta regleras i lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället. Moderaterna vill därför överväga att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till grovt organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte. LSU bör tjäna som förebild i det arbetet.

Det får vara slut med daltandet. Utländska medborgare som begått allvarliga brott ska utvisas – då har man förverkat sin rätt att vistas i vårt land.

Åsa Ågren Wikström

Styrelseledamot

Moderatkvinnorna i Sverige

MP: Vi vill bygga Sverige rättvist och gott

I ett av världens mest utvecklade länder väljer vi vilket samhälle vi vill vara. Om vi vill göra vad vi kan för att ingen ska lämnas efter och leva i utanförskap - eller om vi...

Oförutsedd landsbygdstillväxt

När skolorna i Brännland, Sörmjöle och Stöcke byggdes var det uppenbarligen ingen som förutsåg att befolkningen på landsbygden skulle växa med ökat antal elever som följd.

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport